Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, Pöytäkirja 11.11.2019 11:00
Kooste (PDF) » Kaupunginhallitus pöytäkirja 11.11.2019 11:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -
2 Pöytäkirjan tarkastaminen -
3 Kokouksessa saadut selostukset -
4 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset -
5 Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 pitämän kokouksen täytäntöönpanot -
6 Talous- ja strategiajohtajan viran täyttäminen 1 kpl
7 Vantaan Ammattiopisto Varia, Vehkalan toimipiste, tarveselvityksen hyväksyminen 1 kpl
8 Toiminta-avustuksen myöntäminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:lle yhteisötalotoimintaan 2 kpl
9 Avustus myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamiseen 1 kpl
10 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta 2 kpl
11 Vastaus Tanja Vahvelaisen ja Tiina Tuomelan sekä 9 muun valtuutetun aloitteeseen koulurauha-asiamiehen viran perustamisesta 1 kpl
12 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 85 / 2019 -
13 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 89 / 2019 -
14 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 100 / 2019 -
15 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 122 / 2019 -
16 Hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluun ja kokeilua koskevan sopimuksen hyväksyminen 4 kpl
17 Vuoden 2019 Vantaan kulttuuripalkinnot 1 kpl
18 Vastaus Minna Kuuselan, Eve Rämön ja Anniina Kostilaisen ja 37 muun valtuutetun aloite Tikkurilan yhteyteen toteutettavasta kesäkeitaasta 1 kpl
19 Vastaus Jenni Chen-Yen ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen julkisen veneen kulkuyhteydestä Krokholmenin ja Tallholmenin saarille 1 kpl
20 Vantaan kaupungin liittyminen eurooppalaiseen logistiikan alan Netinvet-verkostoon -
21 Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun neuvottelumenettelyn päättäminen 1 kpl
22 Vastaus Eve Rämön ja 56 muun valtuutetun aloitteeseen kotiin tehtävän työntekijöille luotava sosiaali- ja terveystoimen pysäköintilupa 1 kpl
23 Vastaus Sakari Rokkasen, Juha Hirvosen, Jari Jääskeläisen, Maija Rautavaaran, Kai-Ari Lundellin, Tiina Tuomelan ja 41 muun valtuutetun aloitteeseen suunnitelman laatimiseksi öljylämmityksestä luopumisesta Vantaan kaupungin omissa rakennuksissa 2 kpl
24 Vastaus Tiina Tuomelan, Jari Jääskeläisen, Kai-Ari Lundellin ja Sirpa Kauppisen ja 33 muun valtuutetun aloitteeseen sisäilmaesteetön koulu 1 kpl
25 Asemakaavamuutos 002049, 15 Myyrmäki / Raappavuorenpuisto 3 kpl
26 Asemakaava ja asemakaavan muutos 141100 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 13 Vapaala, 14 Varisto / Luhtitie 5 kpl
27 Asemakaavan muutos 002403 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Patotien päiväkoti 2 kpl
28 Asemakaava ja asemakaavan muutos 232400 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Puu-Kivistön aloituskorttelit 3 kpl
29 Asemakaavamuutos 002333 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 63 Viertola / Mönkkösen kulma 1 kpl
30 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Elementtiasennusliike H. Tourunen Oy / Asemakaavamuutos 002333 3 kpl
31 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekninen rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kiinteistön omistajana yksityishenkilö / Asemakaavamuutos 002333 3 kpl
32 Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 2 kpl
33 Lausunto ympäristöministeriölle uutta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista 5 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus rakennuskieltoa koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 7. Valitus etuosto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa -