Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto, Pöytäkirja 18.5.2020 18:00
Kooste (PDF) » Kaupunginvaltuusto pöytäkirja 18.05.2020 18:00 (A,J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -
2 Pöytäkirjan tarkastaminen -
3 Vantaan kaupungin äänestysaluerajojen tarkistaminen ja äänestysaluejaon muuttaminen -
4 Valtuustoaloitteet vuodelta 2019 1 kpl
5 Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2019 1 kpl
6 Vantaan kaupungin henkilöstökertomus 2019 1 kpl
7 Arviointikertomus 2019 1 kpl
8 Vantaan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös 2 kpl
9 Vantaan hyvinvointikatsaus 2019 2 kpl
10 Vastaus Antero Eerolan ja 23 muun valtuutetun aloite ikäihmisten vapaamuotoisen kerhotoiminnan laajentaminen Vantaalla 1 kpl
11 Vastaus Minna Atiyen ja 35 muun valtuutetun aloitteeseen kaupunkipyörät henkilöstöeduksi 1 kpl
12 Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin tarjoaman ruuan hiilijalanjäljen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä 1 kpl
13 Vastaus Minna Kuuselan ja 33 muun valtuutetun aloitteeseen vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksujen alennuksesta -
14 Vastaus Markku Weckmanin ja 38 muun valtuutetun aloitteeseen että Vantaan tulee ryhtyä toimenpiteisiin viljelypalstojen kesävesijärjestelmän aikaansaamiseksi 2 kpl
15 Vastaus Tarja Eklundin ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Itä-Hakkilan Pyhän Annan kirkon suojelemiseksi asemakaavalla 1 kpl
16 Vastaus Sirpa Kauppisen ja 37 muun valtuutetun aloitteeseen ilmastovaikutusten arvioinnista päätöksenteossa 1 kpl
17 Vastaus Ulla Kaukolan ja 48 muun valtuutetun aloitteeseen vanhat kadut kuntoon Vantaalla 1 kpl
18 Tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen vuonna 2019 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet 2 kpl
19 Asemakaava ja asemakaavan muutos 511800 sekä tonttijako, 51 Pakkala, 40 Ylästö / Backaksen kartano 4 kpl
20 Asemakaavamuutos 002364 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Kuohukuja 1 - 3 4 kpl
21 Asemakaavamuutos 002206 ja tonttijako, 86 Nikinmäki / Harrikuja 4 kpl
22 Asemakaavamuutos 002357 sekä tonttijaon muutos, 52 Veromies / Pyhtäänkorventie 15 2 kpl
23 Asemakaavan muutos 002073 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 41 Viinikkala / Turvalaaksonkuja 2 kpl
24 Taloussuunnitelman 2021-2024 lähetekeskustelu 1 kpl
25 Antero Eerolan ja 15 muun valtuutetun aloite Vantaalla käynnistettävä ikäihmisten digitaalisten taitojen ohjelma 1 kpl
26 Jenny Chen-Yen ja 9 muun valtuutetun aloite Kivistön autoparkki ongelmalle ratkaisu 1 kpl
27 Minna Kuuselan ja Maija Rautavaaran sekä 16 muun valtuutetun aloite viljelyosuuskuntien perustamisesta 1 kpl
28 Markku Weckmanin, Tiina Tuomelan ja Juha Hirvosen sekä 8 muun valtuutetun aloite Kuusitien (Asola) läpiajon kieltämiseksi 1 kpl
29 Kokouksen päättäminen -
Muutoksenhakuohje 1. Valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 2. Valituskielto -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -