Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 10.3.2014, Pöytäkirja 10.3.2014 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 10.03.2014 17:00 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
4 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen vahvistaminen lukuvuodeksi 2014-2015 / SA-V 1 kpl
5 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat/ SA-V 3 kpl
6 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
7 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
8 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H 2 kpl
9 Perusopetuksen iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten valintaperusteet/ EL-H 1 kpl
10 Selvitys Vantaan lukiokoulutuksen muuttamisesta nettobudjettiyksiköksi/ EL-H 1 kpl
11 Vastaus Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n kirjeeseen koskien uskonnon harjoittamisen kieltämistä osana koulupäivää/ EL-H -
12 Suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2014 - 2015 / IK 1 kpl
13 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kouluverkon tehostamista koskevasta valituksesta/ Vesikivi/ IK 2 kpl
14 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kouluverkon tehostamista koskevasta valituksesta/ Tynkkynen/ IK 3 kpl
15 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kouluverkon tehostamista koskevasta valituksesta/ asiamiehenä AA Kuusi/ IK 3 kpl
16 Maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitetun lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen järjestäminen/PY-K -
17 Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet/PY-K -
18 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -