Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 14.4.2014 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 14.04.2014 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen -
5 Selostukset -
6 Tiedoksi merkittävät 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
8 Kaavoitusinsinöörin viran (vakanssi 500558) nimikkeen muuttaminen asemakaavainsinööriksi ja kelpoisuusehdon vahvistaminen / J-VN -
9 Oikaisuvaatimus talous- ja hallintojohtajan päätöksestä koskien pysäköinnintarkastajan viran (vakanssinumero 500493) täyttöä -
10 Oikaisuvaatimus talous- ja hallintojohtajan päätöksestä koskien pysäköinnintarkastajan viran (vakanssinumero 500493) täyttöä -
11 Asemakaavamuutos 002200, 62 Jokiniemi / Assistenttien talo / TLA 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002164 ja tonttijako, 60 Hiekkaharju / Taukopuisto / TLA 1 kpl
13 Asemakaava ja asemakaavamuutos 250900 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan työpaikka-alueet 1/TLA 2 kpl
14 Tikkurilan keskustan kaavarunko 062600 / TLA -
15 Asemakaavamuutos 002199, 23 Kivistö / Kylänpääntie 2 /TLA 2 kpl
16 Jatkoajan myöntäminen HSY:lle Ruskeasannan Sortti-aseman rakentamisvelvoitteen täyttämi-selle 1 kpl
17 Määräalan (yleiskaavan VL-alueen) ostaminen kiinteistöstä RN:o 92-409-1-38 Lapinkylässä 2 kpl
18 Lainan myöntäminen Asunto Oy Metsolanmäelle asuntolainarahastosta 1 kpl
19 Lainan myöntäminen Asunto Oy Maauuninkuja 4:lle asuntolainarahastosta 1 kpl
20 Päiväkotitontin 16203/1 vuokraaminen Kaivokselasta / Cor Group Oy perustettavan yhtiön lukuun 1 kpl
21 Erillispientalotonttien luovuttaminen vuonna 2014 1 kpl
22 Pientalotonttien saajien valinnassa käytettävän pisteytyksen hyväksyminen 2014 / LM-H 1 kpl
23 Kivistön asuntomessualueen erillispientalotontin 92-23-178-4 varaus / Aapo Lahti ja Miia Lahti / J-VN 1 kpl
24 Sopimus Kivistön keskusta-asuminen 1 pysäköintimallin muuttamisesta / Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki 1 kpl
25 Sopimus Kivistön keskusta-asuminen 3 pysäköintimallin muuttamisesta/Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki 1 kpl
26 Tonttien 23163/2, 3 ja 4 myynti Kivistön keskusta-asuminen 1-alueelta / Asunto Oy Kivistön Kvartsi ja Asunto Oy Kivistön Spektri /Lujatalo Oy, uusi päätös -
27 Tontin 23128/7 myynti Kivistön keskusta-asuminen 1-alueelta / T2H Rakennus Oy perustettavan yhtiön lukuun 1 kpl
28 Tontin varaaminen Hämeenkylästä vanhusten tehostetun asumispalvelun yksikölle ja neuvottelumenettelyn järjestäminen kohteen investorin valitsemiseksi 1 kpl
29 Tarjouskilpailun järjestäminen yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa Destian entisellä varikkoalueella Hakunilassa 1 kpl
30 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavamuutos 002200 Mestarinikkarit Oy ja Kasematti Oy 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6/Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -