Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 19.5.2014, Pöytäkirja 19.5.2014 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 19.05.2014 17:00 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H 1 kpl
7 Sivistystoimen vuoden 2014 ensimmäinen osavuosikatsaus/ EL-H -
8 Selvitys Eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien kantelua rekrytointiprosessin virheestä/ EL-H -
9 Oppilashuoltoa ja turvallisuuden edistämistä koskeva muutos Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan/ IK 1 kpl
10 Hakunilanrinteen ja Hakunilan koulujen yhdistäminen yhtenäiskouluksi 1.8.2015 alkaen/ IK -
11 Edustajan nimeäminen Kansalaisopistojen liiton KoL ry.n liittokokoukseen 5.-6.6.2014 Turussa/P Y-K -
12 Kulomäen päiväkodin lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen alueen muihin toimintayksiköihin/ S A-V -
13 Ryhmäperhepäiväkoti Muskotin lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen Rautpihan päiväkotiin/SA-V -
14 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat/ SA-V 1 kpl
15 Päätös oikaisuvaatimukseen opetuspäällikön henkilöstöasiainpäätöksestä 10/2014, oman äidinkielen tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen /IK -
16 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -