Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 19.5.2014 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 19.05.2014 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen -
5 Selostukset -
6 Tiedoksi merkittävät 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
8 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Tiina Keskimäen hakemusasiassa/ Menetetyn määräajan palauttaminen 1 kpl
9 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1 2014 3 kpl
10 Asemakaavamuutos 002152 ja tonttijako, 63 Viertola / Klökars / TLA 3 kpl
11 Asemakaavamuutos 002201 ja tonttijako, 13 Vapaala / Hämäläispuisto / TLA 2 kpl
12 Asemakaavamuutos 002118 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 66 Hakkila / Hakintie 6-8 / TLA 1 kpl
13 Y-tonttiselvitys YK0041 / TLA 1 kpl
14 Ilola/ Satupuisto 3 ( R00119) Rakentamistapaohje / TLA 1 kpl
15 Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosissa 67 ja 70 – 75, Ruskeasanta, Koivukylä, Ilola, Asola, Rekola, Havukoski ja Päiväkumpu / TLA 1 kpl
16 Kohtuuhintaisen asumisen konseptin tontinluovutuskilpailun järjestäminen Ilolassa kortteleissa 71224 ja 71228 -
17 Tonttivaraus Myyrmäen urheilupuistoon asemakavan mukaiseen kortteliin 15806 / Fysioline Fressi Oy perustettavan yhtiön lukuun -
18 Maa-alueen vuokraaminen HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vesihuollon ja siihen liittyvien tukitoimintojen tarpeisiin 2 kpl
19 Asuntolainarahaston lainan myöntäminen Asunto Oy Viertolansaralle -
20 Tontin 23125/4 myynti Kivistön keskusta-asuminen 1-alueelta / Suomen Osatontti II Ky / Pohjola Rakennus Oy Uusimaa -
21 Vapaalan tonttien 13068/13 ja 13069/13 myynti / Rinnekoti-Säätiö ja Kiinteistö Oy RK-Asunnot -
22 Neljän kiinteistön (yleiskaavan A3- ja VL-aluetta) ostaminen Lapinkylässä / Casatino Production Oy:n konkurssipesä -
23 Pientalotontin 92-23-77-6 takaisin ostaminen Kivistöstä / Katja ja Kristian Junno ja sen edelleen luovuttaminen vuonna 2014 / LM-H -
24 LPA -tontin 23127-1 luovutus Kivistön keskusta-asuminen 1 -alueelta /Perustajaosakkaat perustettavan Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkin lukuun -
25 LPA -tontin 23171-4 luovutus Kivistöstä keskusta-asuminen 3 – alueelta /Perustajaosakkaat perustettavan Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkin lukuun -
26 Suunnitteluvaraus Rajakylään päivittäistavarakaupan toteuttamiseksi /
Suomen Lähikauppa Oy
-
27 Maa-alueen vuokraus matkapuhelintukiasemalle Kuninkaanmäessä / TeliaSonera Finland Oyj -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6/Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -