Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 2.6.2014 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 02.06.2014 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen -
5 Selostukset -
6 Tiedoksi merkittävät 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
8 Vanhemman pysäköinnintarkastajan viran (vakanssi 500494) nimikkeen muuttaminen -
9 Asemakaava ja asemakaavamuutos 721300 sekä tonttijako, 72 Asola / Lipstikka / TLA 5 kpl
10 Asemakaavamuutos 002149 ja maanalainen asemakaava 403000ma sekä tonttijako, 40 Ylästö / Lumijälki / TLA 2 kpl
11 Asemakaavamuutos 002176, 66 Hakkila / K-rauta 75 ja Konekesko/TLA 2 kpl
12 Asemakaavamuutos ja tonttijaon muutos 002159, 17 Martinlaakso/ Martinlaaksonpolku 3 1 kpl
13 Asemakaavamuutos 002193, 68 Koivuhaka / Koisoniitty / TLA 1 kpl
14 Asemakaavamuutos 002233 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 70 Koivukylä / Leinelän keskusta 2 kpl
15 Asemakaavamuutos 002223, 81.Korso / Kulomäen kioski / TLA 1 kpl
16 Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön mukaisen ratkaisuvallan siirtäminen kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan yrityspalvelut tulosalueen viranhaltijoille -
17 Kivistön tontin 23026-8 varaaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten ja Tammiston tontin 50037-5 varaaminen yksityisen päiväkodin sekä vammaisten asumispalvelun toteuttamiseen 2 kpl
18 Yhtiömuotoisten pientalotonttien kilpailun 2014 voittajien valinta 3 kpl
19 Kunnallistekniikan rakentamissopimus, esisopimus määräalan luovutuksestaa ja esisopimus määräalan kaupasta, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät, asemakaavamuutos 721300 5 kpl
20 Maa-alueen vuokraus golfkentän rakentamiseksi Petikkoon / Petikon Golf Oy 4 kpl
21 Yleisen alueen vuokraaminen kulkuyhteyttä varten Martinlaaksosta / Seija ja Veikko Stude 2 kpl
22 Maa-alueen ostaminen Vantaan Ojangossa / Rudus Oy 2 kpl
23 Esisopimuksen tekeminen määräalan myymisestä ja vuokrasopimuksen tekemisestä / Rudus Oy 5 kpl
24 Määräalan, kolme palstaa, ostaminen Rekolan kylän tilasta 92-415-1-496 / Gunnar Karlsson 6 kpl
25 Asuntomessualueen tonttien 23172/8 ja 9 varaaminen ryhmärakentamiseen / Pohjolan Design-Talo Oy 1 kpl
26 Leinelän tonttien 70116/11, 12 ja 13 sekä määräosien tontista 70116/8 myynti / Asunto Oy Vantaan Primavera (Lemminkäinen), VVO Kodit Oy, Asuntosäätiön Asu-misoikeus Oy ja Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy 4 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6/Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -