Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 10.6.2014, Pöytäkirja 10.6.2014 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion määrärahakehys/ EL-H -
8 Päivähoitopaikkatakuulle jäävien lasten korvausten suorittaminen ostopalveluissa/EL-H -
9 Lakisääteisen koululaisten iltapäivätoiminnan kohdennettu avustaminen vuonna 2014/EL-H -
10 Selvitys oikeuskanslerille sähköpostikysymykseen vastaamisesta/ EL-H -
11 Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä/ EL-H 2 kpl
12 Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta muiden uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusperusteiden tiukennuksesta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa/ EL-H -
13 Selvitys oikeuskanslerille ylläpitokielen järjestämistä koskevaan kanteluun/ IK -
14 Luokanopettajien virkojen perustaminen perusopetuksen tulosalueelle/ IK -
15 Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen/PY-K 1 kpl
16 Suomenkielisten lukioiden opetussuunnitelman (nuorten lukiokoulutus) yhteisen osan muutos koskien opiskeluhuoltoa/PY-K 2 kpl
17 Vantaan ammattiopisto Varian opetussuunnitelman yhteistä osaa koskevat muutokset /PY-K 2 kpl
18 Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen / Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / SA-V 1 kpl
19 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen muutos lukuvuodelle 2014-2015 / SA-V 1 kpl
20 Tikkurilan montessoripäiväkodin kannatusyhdistys ry:n toteuttamisohjelman hyväksyminen ajalle 1.8.2014-31.12.2014/ SA-V 1 kpl
21 Ryhmäperhepäiväkoti Kotikolon lakkauttaminen/ SA-V -
22 Sivistystoimen lausunto Tikkurilan keskustan kaavarunko nro 062600/ETN -
23 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -