Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.8.2014, Pöytäkirja 18.8.2014 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 18.08.2014 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / J-VN -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / J-VN -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen -
5 Selostukset -
6 Tiedoksi merkittävät 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
8 Vantaan kaupungin Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi / J-VN 3 kpl
9 Lausunto Tuusulan kunnan Sulan osayleiskaavaehdotuksesta / TLA 5 kpl
10 Kaavarunko 052300, 52 Veromies / Aerolan asuinalue / TLA 2 kpl
11 Asemakaavan muutos 002164 ja tonttijako, 60 Hiekkaharju / Taukopuisto / TLA 1 kpl
12 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 181000, 17 Martinlaakso, 18 Vantaanlaakso, 21 Piispankylä ja 41 Viinikkala / Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet 1 kpl
13 Asemakaavamuutos 002209 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Kerrostaloasumista Kukintielle / TLA 2 kpl
14 Suunnittelutarveratkaisuhakemus / 22, Keimola / Sontag Ralf / TLA 4 kpl
15 Oikaisuvaatimus kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen 9.12.2013 § 15 / Kankaantien nimen muuttaminen / TLA 2 kpl
16 Vastine Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettuihin valituksiin koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä nro. 65/2014/1, 31.3.2014 / TLA 1 kpl
17 Kaavarunko 052200, Aviapolis /lähtökohdat ja tavoitteet / TLA 1 kpl
18 Asemakaavamuutos 002216 sekä tonttijako, 23.Kivistö / Hiekkakiventie 14 / TLA 1 kpl
19 Rakentamisohje R00114, Ojangon Håkansböle kortteli 92105 ja korttelin 92103 tontit 4-6 1 kpl
20 Maapoliittisten linjausten täydennykset ja tarkennukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien / LM-H 1 kpl
21 Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus määräalan luovutuksesta / Asemakaavamuutos nro 002209 / SATOhousing Oy / LM-H 4 kpl
22 Yleisen alueen vuokraaminen kulkuyhteyttä varten Martinlaaksosta / Seija ja Veikko Stude / LM-H 3 kpl
23 Kivistön asuntomessualueen erillispientalotontin 92-23-173-5 varaus / Fiskarhedenvillan Oy / J-VN 1 kpl
24 Asuntomessualueen tontteja 23172/8 ja 9 koskevan varauspäätöksen tarkistaminen / Pohjolan Design-Talo Oy / LM-H -
25 Tontin varaaminen Hämeenkylän korttelista 12058 investorille vanhusten tehostettuun asumispalveluun / LM-H 1 kpl
26 Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen käytön valvonta Vantaalla / LM-H 1 kpl
27 Leinelän tontin 70114/2 myynti / Asunto Oy Vantaan Vetehinen c/o Skanska Oy / LM-H 1 kpl
28 Hämeenkylän tontteja 12318/3 ja 4 koskevan rakentamisvelvoiteajan muuttaminen / YIT Rakennus Oy / LM-H -
29 Pakkalan tontin 51211/5 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen / SATO Oyj / LM-H -
30 Myyrmäen tonttien 15807/2, 3 ja LPA-tontin 1 sekä tontin 15808/4 (entiset tontit 15808/1 ja 2) varausaikojen jatkaminen / Lemminkäinen Talo Oy ja VAV Asunnot Oy / LM-H -
31 Sopimus koskien kortteliin 41254 tehtävää poikkeamispäätöstä xx-POP / Itella Real Estates OY / LM-H 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -