Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 13.10.2014, Pöytäkirja 13.10.2014 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
8 Opetuslautakunnan vuoden 2015 kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen/ EL-H -
9 Määrärahan muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon/ EL-H -
10 Vantaan esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden sekä ammattiopisto Varian työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2015 - 2016/ EL-H -
11 Opetuslautakunnan edustajien valinta yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmään/EL-H -
12 Vuoden 2013 iltapäivätoiminnan toiminta-avustusten tilitysten ja niihin liittyvien toimintakertomusten hyväksyminen/EL-H -
13 Vantaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muutos/luku 5.2 oppilashuolto/IK 1 kpl
14 Vastaus oikaisuvaatimukseen määräaikaisen opinto-ohjaajan viran täyttämisestä/ IK -
15 Vastaus oikaisuvaatimukseen koskien laaja-alaisen erityisopettajan valintaa/ IK -
16 Suomenkielisten lukioiden opetussuunnitelmien muutokset/ P Y-K 5 kpl
17 Selityksen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle korvausasiassa / PY-K -
18 Vaaralanpuiston päiväkoti, uudisrakennus, tarveselvityksen hyväksyminen/ ETN -
19 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -