Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 10.11.2014, Pöytäkirja 10.11.2014 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Opetuslautakunnan vuoden 2015 koulutussuunnitelman hyväksyminen /EL-H 1 kpl
8 Lausunto lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusta koskevasta hallituksen esityksestä/ E L-H 2 kpl
9 Lausunto lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämislupia ja vapaan sivistystyön ylläpitämislupaa koskevasta hallituksen esityksestä / E L-H 2 kpl
10 Korjaus opetuslautakunnan 13.10.2014 päätökseen perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2014 Västersundom Hem och skola rf:n osalta/ EL-H -
11 Yksityisten suomen - ja ruotsinkielisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottaminen Vantaalla 1.8.2016 alkaen/ EL-H -
12 Esitys lausumaksi Helsingin hallinto-oikeudelle laaja-alaisen erityisopettajan kahden määräaikaisen viran täyttämisestä tehdyn valituksen vastaselitykseen /IK 1 kpl
13 Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon tietopuolisen opetuksen hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K 1 kpl
14 Talotekniikan perustutkinnon tietopuolisen opetuksen hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K 1 kpl
15 Johtamisen erikoisammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K 1 kpl
16 Opiskelijan oikeusturvatoimielimen jäsenten nimeäminen/ PY-K -
17 Vantaan Montessorikoulu Montsan kannatusyhdistys ry:n toteuttamisohjelman hyväksyminen ajalle 1.1.2015-31.12.2015 / SA-V 1 kpl
18 Tikkurilan montessoripäiväkodin kannatusyhdistys ry:n toteuttamisohjelman hyväksyminen ajalle 1.1.2015-31.12.2015/ SA-V 1 kpl
19 Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry:n toteuttamisohjelman hyväksyminen ajalle 1.1.2015-31.12.2015/ SA-V 1 kpl
20 Korso-Rekolan Steinerpäiväkodin kannatusyhdistys ry:n toteuttamisohjelman hyväksyminen ajalle 1.1.2015-31.12.2015/ SA-V 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -