Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 18.5.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 18.05.2015 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / LM-H -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / LM-H -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / LM-H -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / LM-H -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / LM-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / LM-H 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / LM-H -
8 Määrärahojen korottaminen vuoden 2015 talousarvion hankeryhmässä 95 1 /
Kiinteän omaisuuden osto / LM-H
-
9 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus / LM-H 4 kpl
10 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan ympäristöohjelman 2013 -2016 raportointi 2014 / LM-H 1 kpl
11 Selvitys Vantaan vanhojen ostoskeskusten maankäytön mahdollisuuksista / TLA 3 kpl
12 Lausunto Nurmijärven Klaukkalan 17.2.2015 päivätystä osayleiskaavaluonnoksesta / TLA 4 kpl
13 Vantaan lausunto Focus-liikekeskuksen asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta / TLA 5 kpl
14 Asemakaavamuutos 002153 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 65 Simonkylä / Kallioimarteenrinne / TLA 1 kpl
15 Asemakaavan muutos 002242 ja maanalainen asemakaava 403200ma sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 40 Ylästö / kortteli 40102 / TLA 1 kpl
16 Asemakaavamuutos 002187 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 91 Länsimäki / Pallas / TLA 1 kpl
17 Asemakaava ja asemakaavan muutos 232100, 23 Kivistö / Lipputie 8 / TLA 2 kpl
18 Asemakaavamuutos 002232 sekä tonttijako, 15 Myyrmäki / Piipuisto / TLA 1 kpl
19 Asemakaavamuutos 002269 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Kylväjänkuja 12 / TLA 1 kpl
20 Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemus 24-67-14-PSR / Pihlström Antti / TLA 4 kpl
21 Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja Esisopimus määräalan luovutuksesta / Asemakaavan muutos nro 002153, kaupunginosa 65, Simonkylä / Kettunen Jouni Juhani / LM-H 3 kpl
22 Erillispientalotonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutusehtojen ja luovutushintojen hyväksyminen vuonna 2015 luovutettaville tonteille / LM-H 4 kpl
23 Asuntomessualueen erillispientalotonttien 23172-11 ja 12 luovutusperiaatteet, -ehdot ja -hinnat / LM-H 1 kpl
24 Noin 3100 m2:n määräalan vuokraaminen Myyrmäen urheilupuiston alueelta liikunta- ja hyvinvointikeskuksen toteuttamiseksi / Fressi Kiinteistöt Oy / LM-H 2 kpl
25 Maanvaihto (katu- ja lähivirkistysalueita lentokenttäalueeseen) / Finavia Oyj / LM-H 6 kpl
26 Leinelän tontin 70116/10 myynti / Asunto Oy Vantaan Mielikki c/o Skanska Talon-rakennus Oy / LM-H 1 kpl
27 Tontin 23132/9 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2-alueelta / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / LM-H 1 kpl
28 Tontin 15507/3 varaaminen Myyrmäestä / Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS / LM-H 1 kpl
29 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Kivistössä / DNA Oy / LM-H 3 kpl
30 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Ruskeasannassa / TeliaSonera Finland Oyj / LM-H 1 kpl
31 Maa-alueen vuokrasopimuksen jatko pysäköintialueen toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi Kiilassa / Lentopysäköinti P24 Oy / asia poistettiin listalta 1 kpl
32 Viiden yhdistyksen metsästysvuokrasopimusten uusiminen eri puolilla Vantaata / Tikkurilan Eräkerho ry, Vanda Jaktvårdsförening rf, Dickursby Jaktvårdsförening rf, Hämeenkylän metsästysyhdistys ry ja Keimolan Metsästysseura ry / LM-H 21 kpl
33 Hakemus rakennusvelvoitteen määräajan jatkamiseksi / Elizaveta Parkkonen ja Jaakko Parkkonen sekä Rauha Parkkonen ja Otto Parkkonen / LM-H -
34 Hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Markku ja Minna Kuismin / LM-H -
35 Hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Mika Hintzell / LM-H -
36 Voittajien valinta / Tarjouskilpailu asuntotonteista vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon / LM-H 6 kpl
37 Kivistön asuntomessualueen pientalotonttien rakentamisvelvoitteiden jatkaminen / LM-H -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -