Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 9.6.2015, Pöytäkirja 9.6.2015 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion määrärahakehys/EL-H -
8 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestäminen Kivistö-Aviapoliksen alueella 1.8.2016 alkaen/ EL-H -
9 Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja 1.8.2015 alkaen/ EL-H 1 kpl
10 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2015/ EL-H -
11 Perusopetuksen virkojen perustaminen/IK -
12 Vantaan suomenkielisen perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen/ IK 1 kpl
13 Vantaan ammattiopisto Varian peruskoulutuksen aloituspaikat vuodelle 2016/ PY-K -
14 Selvitys Vantaan aikuislukion asemasta osana Vantaan lukioverkkoa / PY-K -
15 Varhaiskasvatuksen avointen päiväkotien aukioloajan muuttaminen/ SA-V -
16 Vuokratilojen hankinta varhaiskasvatukselle Kivistöön/ETN -
17 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -