Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 12.10.2015, Pöytäkirja 12.10.2015 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Päätös oikaisuvaatimukseen viranhaltijapäätöksestä koskien koulujen, oppilaitosten, päiväkotien ja POINTin liikuntatilojen käyttövuorojen jakoa lukuvuodeksi 2015-2016/ EL-H 3 kpl
7 Rajatorpan koulun tekninen perusparannus, tarveselvitys-hankesuunnitelman 22.9.2015 hyväksyminen/ ETN 2 kpl
8 Vantaan esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden sekä ammattiopisto Varian työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016 - 2017/ EL-H 2 kpl
9 Opetuslautakunnan vuoden 2016 kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen/ EL-H -
10 Opiskelijan oikeusturvatoimielimen jäsenten nimeäminen/ EL-H -
11 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2015/ EL-H 1 kpl
12 Valinnaisuus suomenkielisessä perusopetuksessa opetussuunnitelman uudistuessa 1.8.2016-1.8.2019/ IK -
13 Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen palveluverkko suomenkielisessä perusopetuksessa 1.8.2016 alkaen/ IK 1 kpl
14 Musiikkiluokkien palveluverkko suomenkielisessä perusopetuksessa 1.8.2016 alkaen/ IK 6 kpl
15 Suomenkielisten lukioiden opetussuunnitelmien muutokset/ PY-K 4 kpl
16 Vantaan ammattiopisto Varian opetussuunnitelman yhteinen osa ja sen liitteenä oleva suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista/ PY-K 2 kpl
18 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -