Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 9.11.2015 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 09.11.2015 17:00 (J, A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / HP -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
8 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousaikatauluksi vuonna 2016 / HP 1 kpl
9 Myyrmäen keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan valinta / asemakaavamuutos nro 001925 Myyrmäen keskusta / HP 6 kpl
10 Vantaan kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2040, YK0043 / TLA 1 kpl
11 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksen liikenneratkaisut / TLA -
12 Suunnittelutarveratkaisun 22 Keimola / Sontag Ralf / Helsingin hallinto-oikeuden päätös / TLA 1 kpl
13 Asemakaavamuutos 002031 ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Kerrostaloasumista, liiketilaa ja päiväkoti Laajavuoren koulutontille / TLA 3 kpl
14 Asemakaavamuutos 002178 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / asumista ja liiketilaa Martinlaaksontien varteen / TLA 3 kpl
15 Asemakaavamuutos 002072 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Laitilankuja 7 / Asia poistettiin esityslistalta / TLA 1 kpl
16 Erillispientalotontin 23172/11 myyminen asuntomessualueelta / Janne ja Karoliina Juurinen / LM-H 1 kpl
17 Tonttien 93137/8 ja 9 myynti Vaaralasta / Real Estate Fund Finland III Ky / Kastelli-talot Oy / LM-H 1 kpl
18 Ilolan tonttien 71224/6 ja 7 myynti / Asunto Oy Vantaan Laulupiha / Skanska Talonrakennus Oy / LM-H 1 kpl
19 Ylästön tonttien 40039/8 ja 11-14 myynti / LähiTapiola Tontit I Ky / kauppakirjat tiedoksi / LM-H 3 kpl
20 Kiinteistön RN:o 92-426-5-30 ostaminen Ylästöstä / Veera Maria ja Veikko Pellervo Pitkäsen kuolinpesien osakkaat / LM-H 1 kpl
21 Maa-alueen (92-401-8-216) vuokrauksen uusiminen pienteollisuustoimintaa varten Korsossa/Korson Pienteollisuustalo Oy / LM-H 2 kpl
22 Hakemus tontin 13005/24 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Vesa ja Kaisa Maja / LM-H -
23 Hakemus tontin 13005/26 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Elsa ja Markku Ahonen / LM-H -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -