Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 8.12.2015, Pöytäkirja 8.12.2015 16:30
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Sivistystoimen toimialan käyttösuunnitelma 2016 / EL-H 6 kpl
8 Sivistystoimen talousarvion 2016 sitovuustason muutokset / EL-H -
9 Vuoden 2014 iltapäivätoiminnan toiminta-avustusten tilitysten ja niihin liittyvien toimintakertomusten hyväksyminen/ EL-H -
10 Opetuslautakunnan yksilöasioiden jaoston täydennysvaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013 – 2016/ EL-H -
11 Perusopetuksen opettajien virkojen perustaminen 1.8.2016 alkaen/ IK -
12 Perusopetuksen lehtorin virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2016 alkaen/ IK -
13 Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen/ IK 1 kpl
14 Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien
hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K
1 kpl
15 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K 1 kpl
16 Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien
hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K
1 kpl
17 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien
hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K
1 kpl
18 Liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien
hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K
1 kpl
19 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon (sähköasentaja) tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K 1 kpl
20 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja tutkintotilaisuuksien
hankinta Vantaan kaupungin ammattiopisto Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluille/ PY-K
1 kpl
21 Neuvottelukuntien nimeäminen Vantaan ammattiopisto Variaan ajalle 1.1.2016-31.12.2018/ PY-K -
22 Vantaan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen 1.1.2016 alkaen/ SA-V 1 kpl
23 Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat/ SA-V 3 kpl
24 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017/ SA-V 1 kpl
25 Pähkinärinteen koulun oppilaiden koulukuljetukset perusparannustyön aikana/ ET -
26 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -