Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 18.1.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 18.01.2016 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / HP -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan opintomatka 21. - 23.4.2016 / HP 1 kpl
9 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta / TLA 4 kpl
10 Lausunto Helsingin uuden yleiskaavan ehdotuksesta (kvalt) / HP 3 kpl
11 Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2016 / HP 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002144 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos / 81 Korso / Korson torni / TLA 2 kpl
13 Asemakaavamuutos 002098 ja tonttijaon muutos, 14 Varisto, 20 Askisto / Sarkatie ja Skobbaksenkuja (kvalt) / HP 2 kpl
14 Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosissa 10 Linnainen, 11 Hämevaara, 12 Hämeenkylä, 14 Varisto, 16 Kaivoksela, 17 Martinlaakso, 22 Keimola, 23 Kivistö, 24 Lapinkylä, 26 Petikko, 40 Ylästö, 41 Viinikkala, 51 Pakkala, 52 V 1 kpl
15 Kaupunkisuunnittelun kaavamuutoksista ja poikkeamispäätöksistä perittävien maksujen tarkistaminen vuodelle 2016 / TLA -
16 Asuntotonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen vuonna 2016 luovutettaville tonteille / HP 1 kpl
17 Pientalotonttien ns. jatkuvan myynnin jatkaminen Hämevaarassa, Vapaalassa ja Ylästössä vuonna 2016 / HP 3 kpl
18 Pientalotonttien ns. jatkuvan myynnin jatkaminen Askistossa ja Nikinmäessä vuonna 2016 / HP 2 kpl
19 Pientalotonttien ns. jatkuva myynti Vapaalasta, Pakkalasta, Hiekkaharjusta ja Nikinmäestä vuonna 2016 / LM-H 6 kpl
20 Esisopimus määräalojen luovutuksesta korttelista 81101 / asemakaavan muutos nro 002144, Korson Torni / Lujatalo Oy / LM-H 2 kpl
21 Kivistön tontin 23131/5 määräosien myynti / Asunto Oy Vantaan Safiiri (määräosa 2970/2971) ja YIT Rakennus Oy perustettavan Kiinteistö Oy Vantaan Apollonparkin lukuun (määräosa 1/2971) / LM-H 1 kpl
22 Myyrmäen tontin 15807/7 sekä määräosan 1600/16000 myynti tontista 15807/1 Asunto Oy Vantaan Fortunalle sekä ja tonttien 15807/5 ja 6 varausten jatkaminen/ T2H Rakennus Oy / LM-H 1 kpl
23 Pakkalanrinteen tonttien 51223/1 ja 2 sekä osan korttelin 51227 tulevasta tontista 1 myynti / FIM Tonttirahasto I Ky / YIT Rakennus Oy / LM-H 1 kpl
24 Leinelän tonttia 70112/3 koskevan myyntipäätöksen kumoaminen ja tontin 70112/3 myynti / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / LM-H 1 kpl
25 Rajakylän tontin 95166/1 varausajan jatkaminen / SRV Rakennus Oy / LM-H -
26 Allekirjoitettu kauppakirja / OP Tonttirahasto Ky / Kastelli-talot Oy / LM-H 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -