Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 15.2.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 15.02.2016 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen / HP -
5 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
6 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
7 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
8 Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön mukaisen
ratkaisuvallan siirtäminen kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan yrityspalvelut -tulosalueen viranhaltijalle / HP
-
9 Tikkurilan kirkon korttelin yhteistyökumppanin valinta / asemakaavamuutos nro 002254 / HP 5 kpl
10 Lausunto Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista / TLA 4 kpl
11 Asemakaavamuutos 002234 sekä tonttijaon muutos 62 Jokiniemi / Metla / TLA 1 kpl
12 Murto, yleissuunnitelma 021500 / 23 Kivistö ja 24 Lapinkylä / TLA 7 kpl
13 Asemakaavamuutos 002222 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso / Myllymäen koulutontti / TLA 2 kpl
14 Vantaan liikennepoliittinen ohjelma VALO / TLA 1 kpl
15 Asuntoalueiden pysäköinnin mitoitusohjeen määräaikaisen kokeilun ajalla 1.1.2014 - 31.12.2018 täydennys / TLA 1 kpl
16 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa / TLA 2 kpl
17 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja esisopimus määräalan luovutuksesta / Asemakaavan muutos nro 002234, kaupunginosa 62, Jokiniemi / LM-H 3 kpl
18 Vuokrattujen pientalotonttien tarjoaminen vuokramiesten lunastettavaksi vuonna 2016 / LM-H -
19 Suunnitteluvaraus Vantaan kaupungin Ojangon kaupunginosaan Itä-Vantaan linja-autoliikenteen varikon suunnittelua ja toteutusta varten / LM-H 2 kpl
20 Tontin 22015-4 varaaminen Keimolanmäestä / Lujatalo Oy LM-H 1 kpl
21 Koivuhaan tontin 92-68-53-5 varausajan jatkaminen / VAV Asunnot Oy / LM-H 1 kpl
22 Hakemus sopimussakon perinnästä luopumisesta ja Kivistön pientalotontin 92-23-77-5 takaisin ostamisesta / Ming Zhao ja Mika Rantala / LM-H -
23 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan vuosiraportti 2015 / HP 4 kpl
24 Suunnitteluvaraus Vantaan kaupungin Keimolan kaupunginosaan teemapuiston ja siihen liittyvien palveluiden suunnittelua varten / Jurase Park Oy / LM-H 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -