Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 15.2.2016, Pöytäkirja 15.2.2016 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Sivistystoimen vuosikatsaus 2015/ EL-H 2 kpl
8 Iltapäivätoiminnan asiakasmaksuhuojennuksen käyttöönotto ja asiakasmaksujen nostaminen 1.8.2016 alkaen/ EL-H 1 kpl
9 Oppiaineet Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen/ IK 27 kpl
10 Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luku 6 Oppimisen arviointi 1.8.2016 alkaen/ IK 1 kpl
11 Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen lehtorin virkojen aineyhdistelmien muutokset/ PY-K -
12 Opiskelijan oikeusturvatoimielimen kokoussihteerin nimeäminen/ PY-K -
13 Vantaan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi/ SA-V 4 kpl
14 Vantaan suomenkielisen esiopetuksen ja 6-vuotiaiden perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen/ SA-V -
15 Ryhmäperhepäiväkotien Pikku Laurin ja Tanhurinteen sekä päiväkoti Minkkipuiston lakkauttaminen/ SA-V -
16 Päiväkoti Helmiveneen lakkauttaminen/ SA-V -
17 Ryhmäperhepäiväkoti Onnentuvan lakkauttaminen/ SA-V -
18 Tilapäisten päiväkotien vuokraaminen määräajaksi/ ETN -
19 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -