Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 14.3.2016, Pöytäkirja 14.3.2016 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry/Vantaan luontokoulun toimintaan vuodelle 2015 myönnetyn avustuksen tilityksen hyväksyminen/EL-H 4 kpl
8 Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet Vantaalla/ EL-H -
9 Harkinnanvaraisen, 20 tuntia laajemman varhaiskasvatusoikeuden myöntämisen periaatteet Vantaalla/ EL-H 1 kpl
10 Yksityisen hoidon tuen ja siihen liittyvän kuntalisän muutokset/ EL-H -
11 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvon indeksikorotus ja palvelusetelin hoitoaikakerroin osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen 1.8.2016 alkaen/ EL-H 1 kpl
12 Suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2016-2017/ IK 1 kpl
13 Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luku 8, Oppilashuolto, 1.8.2016 alkaen/ IK 2 kpl
14 Vantaan suomenkielisen perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat 1.8.2016 alkaen/ IK 38 kpl
15 Edustajien nimeäminen Bildningsalliansen r.f. -nimisen yhdistyksen vuosikokoukseen 31.3.2016/ PY-K 2 kpl
16 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen vahvistaminen lukuvuodelle 2016-2017/ SA-V 1 kpl
17 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -