Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 11.4.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 11.04.2016 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
5 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
6 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
7 Tontin (92-23-182-1) vuokraaminen Kivistön Putkijäte Oy:lle putkikeräysjärjestelmän jätekeräysasemaa eli koonta-asemaa varten Kivistössä / LM-H 2 kpl
8 Asemakaavamuutos 002301 sekä tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso / Viirikuja / TLA 1 kpl
9 Tontin 92-23-187-1 myyminen Kivistöstä T2H Rakennus Oy perustettavan/perustettavien yhtiöiden lukuun / LM-H 2 kpl
10 Myyrmäestä määräosan 3200/6400 tontista 92-15-807-3 ja määräosan 3200/16000 tontista 92-15-807-1 myyminen / Asunto Oy Vantaan Viherpeippo / LM-H 2 kpl
11 Oikaisuvaatimus kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä / Jurase Park Oy / LM-H -
12 Oikaisuvaatimus Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen hylätä hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämisestä / LM-H -
13 Allekirjoitettu esisopimus määräalojen luovutuksesta / Lujatalo Oy / LM-H 1 kpl
14 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Sami ja Tiina Lappalainen / LM-H -
15 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Aarno ja Veikko Perttuli / Asunto-osakeyhtiö Vantaan Rubiinikehän Ventti / LM-H -
16 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Anne ja Rodrigo Cervantes / LM-H -
17 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Timo Laine / Asunto Oy Vantaan Rubiinikehä 19 / LM-H -
18 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Laura ja Pertti Kröger / LM-H -
19 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Miia ja Aapo Lahti / LM-H -
20 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Leena ja Jukka Matinvesi / LM-H -
21 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Kimmo Karhu ja Minna Nyman / LM-H -
22 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Tommi Hakala / LM-H -
23 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Katja ja Janne Ruohonen / LM-H -
24 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Jani ja Maija Aunio / LM-H -
25 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Marko Karppinen ja Rie Maeda / LM-H -
26 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Minna ja Teemu Pajala / LM-H -
27 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Elizaveta,Jaakko, Rauha ja Otto Parkkonen / LM-H -
28 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Anna ja Teemu Ypyä / LM-H -
29 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Pekka Palomäki ja Jarmo Pinola / LM-H -
30 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Sami ja Sari Vuorinen / LM-H -
31 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Riikka ja Ilkka Leinonen / LM-H -
32 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Mia ja Pasi Kolehmainen / LM-H -
33 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Pia ja Martin Ranna / LM-H -
34 Tontin 92-25-98-2 myynti Myllymäen kaupunginosasta / Kiinteistö Oy Härkähaantie / LM-H 3 kpl
35 Pakkalan tonttien 51223/1 ja 2 sekä osan korttelin 51227 tulevasta tontista 1 myynti / FIM Tonttirahasto I Ky / Asunto Oy Vantaan Aivina / YIT Rakennus Oy / LM-H 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -