Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 9.5.2016, Pöytäkirja 9.5.2016 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Sivistystoimen vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus/ EL-H 1 kpl
8 Aurinkokiven päiväkodin ja koulun perustaminen sekä Kivistön koulun lakkauttaminen/ EL-H -
9 Lukioiden aloituspaikat syksylle 2017/ EL-H -
10 Suomenkielisen perusopetuksen luokanopettajan virkojen perustaminen/ IK -
11 Päätös oikaisuvaatimukseen ruotsin kielen lehtorin virkavalinnasta/ IK 2 kpl
12 Päätös oikaisuvaatimukseen luokanopettajan virkavalinnasta/ IK 2 kpl
13 Oppiaineet Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen/ IK 2 kpl
14 Vantaan ammattiopisto Varian peruskoulutuksen aloituspaikat vuodelle 2017/ PY-K -
15 Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen/ PY-K 1 kpl
16 Vantaankosken koulua korvaavat tilat, tarveselvityksen hyväksyminen/ ETN 1 kpl
17 Uomarinteen koulun laajennus, tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen/ ETN 1 kpl
18 Länsimäen kirjasto, nuorisotila, avoin päiväkoti ja asukastilat, korjaus- ja muutostyöt, tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen/ ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3/ Hallintovalitus aluehallintovirastoon -
Muutoksenhakuohje 4/ Hallintovalitus hallinto-oikeudelle -
Muutoksenhakuohje 5/ Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 6/ Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -