Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 13.6.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 13.06.2016 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
5 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
6 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
7 Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / HP 2 kpl
8 Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen / HP 1 kpl
9 Asemakaavamuutos 002279 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Tontille ajo Lintukallionpolulle ja tontin laajennus Martinlaaksossa / TLA 1 kpl
10 Asemakaavamuutos 002281 sekä tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Lammasrinne / TLA 1 kpl
11 Asemakaavan muutos 002266, 16 Kaivoksela / Kerrostaloasumista Kaivokselantien varteen Sarlinin tontille / TLA 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002234 sekä tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi / Metla / TLA 3 kpl
13 Asemakaavamuutos 002251 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Myyrmäen asumiskeskus / TLA 3 kpl
14 Asemakaavamuutos 002286, 60 Hiekkaharju / Hiekkaharjun vesitorni / TLA 1 kpl
15 Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Kerava kaupungin ympäristölupa- ja maa-ainesten ottolupahakemuksista / Kercan asemakaava-alue, Sortilantie / TLA 3 kpl
16 Nimettömien paikkojen nimeäminen ja nimistön tarkistaminen kaupunginosissa 12 Hämeenkylä, 15 Myyrmäki, 18 Vantaanlaakso, 22 Keimola, 26 Petikko, 40 Ylästö, 50 Tammisto, 51 Pakkala, 52 Veromies, 62 Jokiniemi, 64 Kuninkaala, 65 Simonkylä, 66 Hakkila, 69 He 1 kpl
17 Maankäyttösopimus / Esisopimus määräalan kaupasta / Seija Stude ja Veikko Stude / asema-kaavan muutos 002279 / LM-H 2 kpl
18 Maankäyttösopimus / kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavanmuutos 002281 Lammasrinne / Pähkinähoito Oy / LM-H 2 kpl
19 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalojen luovutuksesta ja C. Esisopimus osakkeiden kaupasta/ Phof Oy Ab / Lehto Group Oyj / Asemakaavan muutos nro 002266 / LM-H 3 kpl
20 Tontin 17566/6 myynti Martinlaaksosta/ VAV Asunnot Oy / LM-H 2 kpl
21 Tontin 23125/5 myyminen Kivistöstä T2H Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Vantaan Sienan lukuun sekä tontin 23163/1 varauksen jatkaminen/ T2H Rakennus Oy / LM-H 2 kpl
22 Tonttien 17567/6, 7, 8, 9 ja 10 myyminen Martinlaaksosta / As Oy Vantaan Hopeaniitty, As Oy Vantaan Kivipaasi, As Oy Vantaan Kultalaakso, As Oy Vantaan Lumikko, Koy Vantaan Kieppi /Avain yhtiöt / T2H Rakennus Oy / LM-H 10 kpl
23 Keimolanmäestä tontin 22014/3 myyminen Asunto Oy Vantaan Pikku-Keimolalla c/o Lakea Oy ja tontin 22014/4 myyminen Asunto Oy Vantaan Keimolankurville c/o Avain Asumisoikeus Oy / LM-H 2 kpl
24 Tonttien 94205/2, 5, 6 ja 9 myyminen Hakunilasta YIT Rakennus Oy / LM-H 6 kpl
25 Tonttihaun järjestäminen asuntotonteista valtion tukemaan asumisoikeustuotantoon Simonkylästä, Myyrmäestä, Kaivokselasta ja Koivuhaasta / LM-H 4 kpl
26 Tontin 23132/11 varausajan jatkaminen Kivistön keskustasta / A-Kruunu Oy / LM-H 1 kpl
27 Maa-alueen vuokraaminen pysäköintialueen toteuttamiseksi Kiilassa/ Lentopysäköinti P24 Oy/ LM-H 1 kpl
28 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Hakunilassa / TeliaSonera Finland Oyj / LM-H 1 kpl
29 Leinelän AH-tontin 70118/1 luovutus / Kiinteistö Oy Leineläntien Pysäköinti / LM-H 2 kpl
30 Hakemus tontin 92-51-221-2 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Janne ja Merja Honkanen / LM-H -
31 Hakemus tontin 92-92-103-6 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / Jan ja Anja Tuupainen / LM-H -
32 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Sami ja Tiina Lappalainen / LM-H -
33 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Aarno ja Veikko Perttuli / Asunto-osakeyhtiö Vantaan Rubiinikehän Ventti / LM-H -
34 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Anne ja Rodrigo Cervantes / LM-H -
35 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Timo Laine / Asunto Oy Vantaan Rubiinikehä 19 / LM-H -
36 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Laura ja Pertti Kröger / LM-H -
37 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Miia ja Aapo Lahti / LM-H -
38 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Leena ja Jukka Matinvesi / LM-H -
39 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Kimmo Karhu ja Minna Nyman / LM-H -
40 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Tommi Hakala / LM-H -
41 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Katja ja Janne Ruohonen / LM-H -
42 Sopimussakon periminen tontinsaajalta / Jani ja Maija Aunio / LM-H -
43 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Marko Karppinen ja Rie Maeda / LM-H -
44 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Minna ja Teemu Pajala / LM-H -
45 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Elizaveta,Jaakko, Rauha ja Otto Parkkonen / LM-H -
46 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Anna ja Teemu Ypyä / LM-H -
47 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Pekka Palomäki ja Jarmo Pinola / LMH -
48 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Sami ja Sari Vuorinen / LM-H -
49 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Riikka ja Ilkka Leinonen / LM-H -
50 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Mia ja Pasi Kolehmainen / LM-H -
51 Sopimussakon periminen tontinsaajilta / Pia ja Martin Ranna / LM-H -
52 Tontin 68133/9 myynti Lindström Oy, Koivuhaka / LM-H 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -