Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 13.6.2016, Pöytäkirja 13.6.2016 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 13.06.2016 17:00 A
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Opetuslautakunnan edustajien valinta varhaiskasvatussuunnitelmatyön ohjausryhmään/ EL-H -
8 Muutoksia suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkoihin lukuvuodelle 2016-2017/ SA-V 1 kpl
9 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2016/ EL-H -
10 Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen/ EL-H 1 kpl
11 Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion määrärahakehys/ EL-H -
12 Suomenkielisen perusopetuksen oppilaiden oppilaaksioton perusteet 1.8.2016 alkaen/ IK -
13 Vantaan suomenkielisen perusopetuksen musiikkiluokkien musiikin opetussuunnitelmat 1.8.2016 alkaen/ IK 10 kpl
14 Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen/ IK 38 kpl
15 Perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen/ PY-K 1 kpl
16 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen/ PY-K 1 kpl
17 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen/ PY-K 1 kpl
18 Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen/ PY-K 2 kpl
19 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -