Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 22.8.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 22.08.2016 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
5 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
6 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
7 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan lautakuntien selvitys arviointikertomuksesta vuodelta 2015 / HP 2 kpl
8 Asemakaavamuutos 002260 ja tonttijaon muutos, 52 Veromies / Kortteli 52125 / TLA 1 kpl
9 Murto, yleissuunnitelma 021500 / 23 Kivistö ja 24 Lapinkylä / TLA 3 kpl
10 Asemakaavamuutos sekä tonttijaon muutos 002282, 23 Kivistö / Rubiinikehä 7 / TLA 1 kpl
11 Taiteen konsepti / Kivistön koulun ympäristö (asemakaava nro 231600), 23 Kivistö / TLA 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002291 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 70 Koivukylä / Leinelä 1 pohjoisosa / TLA 1 kpl
13 Asemakaavanmuutos 002301 sekä tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso / Viirikuja / TLA 1 kpl
14 Oikaisuvaatimus Pauli Rinne ja Marita Lehto / Poikkeamislupaan 20-89-15-POP, 20 Askisto / Juha Lindfors / TLA 6 kpl
15 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen luovutuksesta / YIT Rakennus Oy / Asemakaavan muutos nro 002260 / LM-H 4 kpl
16 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Kiinteistö Oy Vantaan Robert Huberin tie 3 / Asemakaavan muutos nro 002260 / LM-H 3 kpl
17 Maa-alueiden vaihto Hakunilan ja Sotungin kylässä / Kauko Huotarin kuolinpesä / LM-H 1 kpl
18 Maa-alueen vuokraaminen pysäköintialueen toteuttamiseksi Kiilassa / Lentopysäköinti P24 Oy / LM-H 3 kpl
19 Tontinsaajien valinta valtion tukeman asumisoikeustuotannon tonteille Simonkylässä, Myyrmäessä, Kaivokselassa ja Koivuhaassa / LM-H 4 kpl
20 Tontin 92-34-2-5 vuokrasopimuksen päättäminen Kiilassa / NCC Industry Oy / LM-H 1 kpl
21 Oikaisuvaatimus Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen hylätä hakemus rakennustöiden aloittamisen siirtämisestä/ Jan ja Anja Tuupainen/LM-H -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -