Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 10.10.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 10.10.2016 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
5 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
6 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
7 Määrärahan korottaminen vuoden 2016 talousarvion hankeryhmän 95 1 Kiinteän omaisuuden osto osalta / HP -
8 Tiettyjen viranhaltijapäätösten rajaaminen ottomenettelyn ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle / HP -
9 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ratkaisuvallan delegointi / suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupa-asiat / HP -
10 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto: Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 / HP 1 kpl
11 Vapaalan pientaloalueen suunnitteluperiaatteet 014300 / HP 2 kpl
12 Aviapolis Urban Blocks -arkkitehtuurikilpailu / HP 1 kpl
13 Kivistön koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / HP 1 kpl
14 Asemakaavamuutos sekä tonttijaon muutos 002095, 66 Hakkila ja 96 Itä-Hakkila / Metso / TLA 1 kpl
15 Asemakaavamuutos 002204 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 52 Veromies / Rälssipuiston kortteli / TLA 5 kpl
16 Asemakaavan muutos 001925 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Myyrmäen keskusta / TLA 4 kpl
17 Asemakaavamuutos sekä tonttijaon muutos 002271 / 23 Kivistö / Marmoritie 5 / TLA 1 kpl
18 Lausunto Vekkox Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien betonin hyödyntämistä meluvallissa Vantaan kaupungin Kiilan kaupunginosassa / TLA 3 kpl
19 Suunnitteluvaraus Tikkurilan keskustassa / Kiinteistö Oy Asematie 3 ja Asunto Oy Tikkurilan Kassatalo / LM-H 2 kpl
20 Maankäyttösopimus / Esisopimus määräalojen vaihdosta Hakkilassa / Kiinteistö Oy Vantaan Honkanummentie 13 / asemakaavan muutos 002095 / LM-H 2 kpl
21 Maankäyttösopimus / Esisopimus määräalojen vaihdosta Hakkilassa / Logicor (Space) Topco Oy / asemakaavan muutos 002095 / LM-H 2 kpl
22 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen luovutuksesta / Lemminkäinen Talo Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Veromäki ja Kiinteistö Oy Vantaan Virkatalo / Asemakaavan muutos nro 002204 / LM-H 5 kpl
23 Tontin 92-52-130-3 osto Veromiehen kaupunginosasta / Vantaan Rakennustontti Oy / LM-H 1 kpl
24 Tontin 95166/1 myynti Rajakylässä / Asunto Oy Vantaan Kaarna c/o SRV Rakennus Oy / LM-H 2 kpl
25 Määräalan myynti, LTU-Invest Oy, Vehkala / LM-H 2 kpl
26 Tontin 94205/7 esirakentamisen kustannukset / VAV Asunnot Oy / LM-H 1 kpl
27 Hakemus sopimussakon perinnästä luopumisesta ja Kivistön pientalotontin 92-23-77-5 takaisin ostamisesta / Ming Zhao ja Mika Rantala / LM-H -
28 Suostumuksen antaminen sopimusvelvoitteen siirtoon / LM-H -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -