Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 21.11.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 21.11.2016 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
5 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
6 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukset vuonna 2017 / HP -
8 Asumisasioiden päällikön viran (vakanssi 600090) kelpoisuusehdon muuttaminen yrityspalveluiden tulosalueella / LM-H -
9 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksesta / SUEZ Suomi Oy, Linjatien jätteenkäsittely- ja biokaasulaitoksen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Vantaa / LVA 5 kpl
10 Kaivokselan yleiskaavan muutos (YK0045) / LVA 8 kpl
11 Asemakaavamuutos 002312 ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Unikkotie 11 / LVA 1 kpl
12 Asemakaavan muutos 002298 ja tonttijako, 81 Korso / Korsotalo / LVA 1 kpl
13 Asemakaava 232200 ja tonttijako, 23 Kivistö / Linnan kartano / LVA 1 kpl
14 Asemakaava ja asemakaavamuutos 211900 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 21 Piispankylä / Åbyn entisen elementtitehtaan tontti / LVA 1 kpl
15 Asemakaavan muutos 002266, 16 Kaivoksela / Kerrostaloasumista Kaivokselantien varteen Sarlinin tontille / LVA 3 kpl
16 Asemakaava ja asemakaavamuutos 340700 sekä maanalainen asemakaava 340800ma sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 34 Kiila ja 41 Viinikkala / Lavanko 1 / LVA 3 kpl
17 Asemakaava ja asemakaavan muutos 211700 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 21 Piispankylä / Mestarintien siirto / LVA 2 kpl
18 Asemakaavamuutos 002291 ja tonttijako sekä tonttijaonmuutos, 70 Koivukylä / Leinelä 1 pohjoisosa / LVA 2 kpl
19 Asemakaavamuutos 002260 ja tonttijaon muutos, 52 Veromies / Kortteli 52125 / LVA 2 kpl
20 Asemakaavan muutos 002279 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Kivimäentie 8 / LVA 2 kpl
21 YK0047 Liito-oravaselvitys / Myyrmäki, Kivistö, Ylästö / LVA 1 kpl
22 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan
luovutuksesta / Asunto Oy Tikkurilan Asematie 6 / Asemakaavan muutos nro 002312 / LM-H
3 kpl
23 Maankäyttösopimus / kunnallistekniikan rakentamissopimus Korsossa / Aimo Helosvuoren kuolinpesä, Irja Helosvuoren kuolinpesä ja Lujatalo Oy/ asemakaavan muutos nro 002298 / LM-H 2 kpl
24 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Linnantalo Oy / Asemakaava nro 232200 / LM-H 4 kpl
25 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus tilusvaihdosta / Kiinteistö Oy Koroppa / Asemakaavan muutos nro 211900 / LM-H 4 kpl
26 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalojen
luovutuksesta ja C. Esisopimus osakkeiden kaupasta/ Phof Oy Ab / Lehto Group Oyj / Asemakaavan muutos nro 002266/ LM-H
3 kpl
27 Tonttivarauksen jatko Myyrmäen urheilupuistoon liikerakennusten korttelialueen (KL) 15806 tonttiin 1 / NREP Oy / LM-H 1 kpl
28 Tontin 92-34-2-5 vuokraaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelytoimintaan Kiilassa / Romu Keinänen Oy / LM-H 1 kpl
29 Maa-alueen vuokraaminen pysäköintialueen toteuttamiseksi Kiilassa / Lentopysäköinti P24 Oy / LM-H 5 kpl
30 Asolan tonttikilpailun voittajan valinta ja tontin 72215/1 luovutus / LM-H 1 kpl
31 Myyrmäessä sijaitsevan tontin 15698/1 luovuttaminen arvonnalla yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / LM-H 1 kpl
32 Tontin 70122/1 myynti Leinelästä / FIM Tonttirahasto I Ky /Asunto Oy Vantaa Lumme c/o Lemminkäinen Talo Oy / LM-H 1 kpl
33 Tontin 23132/11 myyminen Kivistön keskustasta / A-Kruunu Oy / LM-H 1 kpl
34 Tontin 15507/3 myyminen Myyrmäestä / Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS / LM-H 2 kpl
35 Teollisuustontin 41269/2 myynti perustettavan kiinteistöyhtiön Vasamakuja 11:n lukuun / Viinikkala / LM-H 1 kpl
36 Tonttien 70112/1 ja 2 varaaminen Leinelästä / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / LM-H 1 kpl
37 Tontin 75010/1 varaaminen Päiväkummusta nuorten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelukodin toteuttamista varten / Kiinteistö Oy Vantaan Lemminkäisentie 1 / LM-H 1 kpl
38 Kivistön korttelin 23180 tontinosan varauksen kumoaminen ja Kivistön tontin 23183/1
varaaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / WasaGroup Oy /LM-H
1 kpl
39 Koivuhaan tontin 68125/5 vuokraaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / Kiinteistö Oy Vantaan Mesikukantie c/o Suomen Hoivatilat Oy / LM-H 1 kpl
40 Hakemus rakentamisvelvoitteen määräajan jatkamiseksi ja sopimussakon perinnästä luopumisesta / Pitkänen ja Aranko / LM-H -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -