Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 19.12.2016 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 19.12.2016 17 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Työjärjestyksen hyväksyminen / HP -
4 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
5 Tiedoksi merkittävät asiat / HP 1 kpl
6 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 / HP 1 kpl
8 Asemakaavamuutos 002299, 61 Tikkurila / Kielotie 34-36 / LVA 1 kpl
9 Vantaan vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien YIT Rakennus Oy valitusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä ESAVI/1496/2015 Ralf Sontagin omistamalla tilalla / LVA 2 kpl
10 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin kiviainestoimintoja koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / LVA 6 kpl
11 Taiteen konsepti, Kivistön kaupunkikeskuksen asuinkorttelit 23195 ja 23196 tontit 1 ja 2 (asemakaava nro 230800), 23. Kivistö / LVA 1 kpl
12 Maankäyttösopimus / Asemakaavan muutos nro 002299 / LM-H 3 kpl
13 Suunnitteluvaraus Tikkurilassa / Senaatti-kiinteistöt / LM-H 1 kpl
14 Tontin 70118/8 myynti Leinelästä / Asunto Oy Vantaa Tapiotar / c/o Skanska Talonrakennus Oy / LM-H 2 kpl
15 Tontin 15407/2 myynti Myyrmäestä / Myyrmäen asumiskeskus / VAV Palvelukodit Oy / LM-H 2 kpl
16 Määräalan myynti Myllymäen kaupunginosasta / Pohjolan LVIturva Oy perustettavan yhtiön lukuun / LM-H 2 kpl
17 Maa-alueen vuokraaminen pysäköintialueen toteuttamiseksi Kiilassa / Lentopysäköinti P24 Oy / LM-H 5 kpl
18 Maa-alueen vuokraaminen tontista 92-26-115-1 kaasutankkausasemaa varten Petikossa / Gasum Oy / LM-H 2 kpl
19 Hakunilan tontin 94205/8 varausajan jatkaminen / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / LM-H 1 kpl
20 Koivuhaan tontin 68053/5 varausajan jatkaminen / VAV Asunnot Oy / LM-H 1 kpl
21 Koivuhaasta tonttien 68161/3 ja 5 varausaikojen jatkaminen / Bonava Suomi Oy / LM-H 1 kpl
22 Suostumuksen antaminen rakentamattoman tontin edelleen luovuttamiseen / LM-H -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -