Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 16.1.2017, Pöytäkirja 16.1.2017 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 16.01.2017 17:00 J
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Vuoden 2015 iltapäivätoiminnan toiminta-avustusten tilitysten ja niihin liittyvien toimintakertomusten hyväksyminen/ EL-H -
8 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2017/ EL-H 1 kpl
9 Lausunto Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön sääntöjen muuttamisesta sekä hallituksen jäsenten nimeäminen jatkotoimikaudelle 1.2.2017 alkaen/ EL-H -
10 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen 1.3.2017 alkaen / EL-H 3 kpl
11 Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2017 - 2018/ IK 1 kpl
12 Perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen ja erityisopettajien vakanssien perustaminen 1.8.2017 alkaen/ IK -
13 Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2017 alkaen/ MV -
14 Aurinkokivi, 2. vaihe, laajennus, hankesuunnitelman hyväksyminen/ ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -