Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 16.1.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 16.01.2017 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Asemakaavamuutos 002262 ja tonttijako, 62 Jokiniemi / Gammelkulla / LVA 1 kpl
7 Asemakaavamuutos 002134 ja tonttijako, 86 Nikinmäki / Korennontie / LVA 2 kpl
8 Yleiskaavojen ajantasaisuuden arviointi 2017 / LVA 1 kpl
9 Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2017 / LVA 1 kpl
10 Maankäyttösopimus / Bernt Weck / Asemakaavan muutos nro 002262 / KK 3 kpl
11 Osto-option jatkaminen Luhtaanmäessä / Semaster Oy / KK 2 kpl
12 Asunto- ja erityispalvelutonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen / KK 1 kpl
13 Erillispientalotonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen / KK 1 kpl
14 Maa-alueen vuokraaminen pysäköintialueen toteuttamiseksi Kiilassa / Lentopysäköinti P24 Oy / KK 6 kpl
15 ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnan valvontaa koskevat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ohjeet / KK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -