Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 13.2.2017, Pöytäkirja 13.2.2017 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 13.02.2017 17:00 A
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Opetuslautakunnan henkilörekistereiden tietosuojaselosteet/ EL-H 3 kpl
8 Sivistystoimen vuosikatsaus 2016, opetuslautakunnan alainen toiminta/ EL-H 2 kpl
9 Perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2017 alkaen/ IK -
10 Päätös oikaisuvaatimukseen rehtorin virkasuhteen koeaikapurkuasiassa/ B-JL 3 kpl
11 Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivittäminen 1.3.2017 alkaen / SA-V 1 kpl
12 Päätös oikaisuvaatimukseen ryhmäperhepäiväkoti Vellamon lakkauttamisesta / SA-V 3 kpl
13 Ylästön koulun laajennus ja muutos, hankesuunnitelman hyväksyminen/ ETN 1 kpl
14 Kaivokselan II päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen/ ETN 1 kpl
15 Tikkurilan päiväkoti tarveselvityksen hyväksyminen/ ETN 1 kpl
16 Opetus- ja vapaa-ajan lautakuntien vuoden 2017 seminaarin ajankohdan muuttaminen/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto -