Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 19.4.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 19.04.2017 ( J, A )
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / HP 1 kpl
7 Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta / HP 2 kpl
8 Kivistön keskusta-asuminen 5 asemakaava-alueen (231800) toteuttamissopimus / Lujatalo Oy / HP 4 kpl
9 Asemakaavamuutos 002243, 15 Myyrmäki / Kilterinkuja 4 / TLA 1 kpl
10 Asemakaava ja asemakaavan muutos 340700 sekä maanalainen asemakaava 340800ma sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 34 Kiila ja 41 Viinikkala / Lavanko 1 / TLA 3 kpl
11 Asemakaava 232200 ja tonttijako / 23 Kivistö / Linnan kartanon alue / TLA 3 kpl
12 Asemakaavamuutos 002262 ja tonttijako, 62 Jokiniemi / Gammelkulla / TLA 2 kpl
13 Asemakaavan muutos 002299, 61 Tikkurila, Kielotie 34-36 / TLA 3 kpl
14 Hakunilan keskustan kaavarunko 091600 / TLA 2 kpl
15 Myyrmäen kaavarunko 014400, 15 Myyrmäki / TLA 1 kpl
16 Maankäyttösopimus / Kiinteistö Oy Vantaan Rajatorpantie 8 / Asemakaavan muutos 002243 / KK 8 kpl
17 Maa-alueiden vaihto Vantaan Länsisalmessa ja Helsingin Salmenkalliossa / Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki / KK 1 kpl
18 Tilusvaihto Kiilassa / Vekkox Oy / KK 3 kpl
19 Pientalotonttien tonttienluovutuskilpailu yhtiömuotoiseen tuotantoon vuonna 2017 / KK 17 kpl
20 Kivistön yhteisöllisen korttelin 23151 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / KK 1 kpl
21 Kivistöstä tontin 23163/5 myyminen perustettavan Asunto Oy Vantaan Umbran lukuun, tontin 23163/7 myyminen perustettavan Asunto Oy Vantaan Seepian lukuun ja tontin 23163/8 myyminen perustettavan Asunto Oy Vantaan Okran lukuun / T2H Rakennus Oy / KK 6 kpl
22 Keimolanmäestä tontin 22015/4 myyminen ja määräosan 4400/19400 LPA- tontista 22016/1 luovuttaminen / Asunto Oy Vantaan Circuit / Lujatalo Oy / KK 2 kpl
23 Myyrmäessä sijaitsevan tontin 15698/1 vuokraaminen yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / KK 1 kpl
24 Maa-alueen vuokraaminen raskaan liikenteen kaasutankkausasemaa varten Tuupakassa / Gasum Oy / KK 1 kpl
25 Pakkalan tontteja 51223/2 ja 51227/1 koskevan rakentamisvelvoitteen jatkaminen / FIM Tonttirahasto I Ky / Asunto Oy Vantaan Aivina / YIT Rakennus Oy / KK 1 kpl
26 Kivistön tonttia 23056/14 koskevan rakentamisvelvoitteen jatkaminen / Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot / KK 1 kpl
27 Allekirjoitettu vuokrasopimus / Gasum Oy / KK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -