Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 12.4.2017, Pöytäkirja 12.4.2017 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 12.04.2017 17:00 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H 1 kpl
7 Vantaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen / EL-H -
8 Vantaan avointen varhaiskasvatuspalvelujen toimipisteiden toiminta- ja aukioloaikojen päivittäminen / EL-H -
9 Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteiden täydentäminen Vantaalla / EL-H -
10 Suomenkielisen perusopetuksen oppilaiden oppilaaksi ottamisen perusteet 1.8.2017 alkaen / IK -
11 Lausunto hallinto-oikeudelle hallintoriita-asiassa/ IK -
12 Vantaan ammattiopisto Varian ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) valintaperusteet / MV -
13 Lausunnon antaminen Opetushallitukselle uusista taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista / MV 4 kpl
14 Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet / MV -
15 Ryhmäperhepäiväkoti Tuulenpesän lakkauttaminen / SA-V -
16 Veturin päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen /ETN 1 kpl
17 Kielotien päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen / ETN 1 kpl
18 Tikkurilan päiväkoti hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN 1 kpl
19 Varia-Aviapolis- toimipiste tarveselvitys/hankesuunnitelma, perusparannus ja muutos / ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus § 7-12 ja 14-15 -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto § 11-13 ja 16-19 -