Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 21.8.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 21.08.2017 (J, A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Nimistöryhmän asettaminen / HP -
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen ja muu kokousmenettely / HP -
8 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ratkaisuvallan delegointi / suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupa-asiat / HP -
9 Hallintosäännön mukaisen ratkaisuvallan delegoiminen talous- ja hallintojohtajalle / HP -
10 Tarkastusrakennusmestarin viran (vakanssi 100013) nimikkeen muuttaminen ja kelpoisuusehtojen vahvistaminen / HP -
11 Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätösvallan delegointi / Lausuntojen antaminen / JH -
12 Asemakaavan muutos 002295 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 70 Koivukylä / Asolanväylä 48-50 / TLA 1 kpl
13 Asemakaavan muutos 002047 sekä tonttijaon muutos, 67 Ruskeasanta / Mistelinsiemen 1 kpl
14 Asemakaavanmuutos 002239 ja tonttijako, 93 Vaarala/ Lähdepuisto / TLA 3 kpl
15 Asemakaavamuutos 002243, 15 Myyrmäki / Kilterinkuja 4 / TLA 1 kpl
16 Kivistön visio 2042, kaavanumero 021600, 23 Kivistö / TLA 2 kpl
17 Veromiehen nimistötutkimus 2017 / TLA 1 kpl
18 Vantaan kaupunkisuunnittelun lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Romu Keinänen Oy:n värimetallien käsittelylaitoksen YVA-tarpeesta / TLA 6 kpl
19 Lausunto Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle Romu Keinänen Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien värimetallien käsittelylaitosta Vantaan kaupungin Kiilan kaupunginosassa / TLA 5 kpl
20 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus / Asolantien Liikekiinteistö Oy / Asemakaavan muutos nro 002295, Koivukylä / AK 1 kpl
21 Maankäyttösopimus / Eronen, Jouko Olavi ja Piirainen, Jani Marko/ Asemakaavan muutos 002047 / AK 2 kpl
22 Maankäyttösopimus / Niininen, Ari Henri Johannes / Asemakaavan muutos 002047 / AK 2 kpl
23 Tontin 65102/9 myyminen Simonkylästä / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / AK 2 kpl
24 Havukoskelta tontin 74314/3 myyminen / VAV Asunnot Oy / AK 2 kpl
25 Korsosta tontin 81115/4 myyminen Asunto Oy Vantaan Melodialle sekä määräalojen (osa tonttia 81106/3) myyminen Asunto Oy Vantaan Korsontie 9:lle / Lujatalo Oy / AK 4 kpl
26 Kaivokselasta tontin 16131/20 myyminen perustettavan As. Oy Vantaan Anturin lukuun / Rakennuskartio Oy/ AK 1 kpl
27 Tontin 23196/5 myynti Kivistön kaupunkikeskus 1 alueelta / Suomen Osatontti II Ky / As. Oy Vantaan Molskotti c/o Skanska Talonrakennus Oy / AK -
28 Tontin 23131/6 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2 alueelta / Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto / Asunto Oy Vantaan Lumikvartsi / YIT Rakennus Oy / AK 1 kpl
29 Kahden päivittäistavarakaupalle asemakaavoitettavan tontin varaaminen Lidl Suomi Ky:lle Vantaalaaksosta ja Vapaalasta / AK 2 kpl
30 Tonttivaraus Vantaan kaupungin Piispankylän kaupunginosan korttelin 21128 tonttiin 7 / Saba Fresh Cuts Oy ja SRV Rakennus Oy / AK 1 kpl
31 Tonttien 68161/12 ja 13 varaaminen Koivuhaasta vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon sekä valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon / Fira Oy ja VAV Asunnot Oy / AK -
32 Hämeenkylän tontin 12058/8 varausajan jatkaminen / Yrjö ja Hanna -säätiö sr / AK 1 kpl
33 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Rajakylässä / Elisa Oyj / AK 5 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -