Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 4.9.2017 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 04.09.2017 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021 / HP 3 kpl
7 Osavuosikatsaus 2 / 2017, Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta / HP 4 kpl
8 Maankäyttötoimen selvitys arviointikertomuksesta vuodelta 2016, kaupunkisuunnittelulautakunta / HP 1 kpl
9 Vantaan kaupungin lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta / HP 3 kpl
10 091600 Hakunilan keskustan kaavarunko / TLA -
11 Asemakaava 403500 ja tonttijako, 40 Ylästö / Sutars 2 / TLA 1 kpl
12 Taiteen konsepti, Kivistön kaupunkikeskus / asuinkorttelit 23188 ja 23189 (asemakaavanumero 230800) / TLA 1 kpl
13 Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta / Asemakaava nro 403500 / AK 3 kpl
14 Tontin 23195/9 myynti Kivistön kaupunkikeskus 1 alueelta / Asunto Oy Vantaan Dioriitti c/o Bonava Suomi Oy / AK -
15 Tontin 23196/5 myynti Kivistön kaupunkikeskus 1 alueelta / Suomen Osatontti II Ky / As. Oy Vantaan Molskotti c/o Skanska Talonrakennus Oy / AK 2 kpl
16 Tontin 1 myynti ja tontin 3 varauksen jatkaminen Myllymäen kaupunginosan korttelista 25098 / Kiinteistö Oy Härkähaankuja / AK 2 kpl
17 Tonttien 23175/2, 3, 4, 5, 6 ja 7 myyminen Kivistöstä T2H Rakennus Oy perustettavan yhtiön lukuun / AK 2 kpl
18 Tontin 23183/1 vuokraus Kivistöstä yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / WasaGroup Fund II Ky, perustettavan yhtiön lukuun / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -