Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 6.11.2017, Pöytäkirja 6.11.2017 17:30
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Vuoden 2016 iltapäivätoiminnan toiminta-avustusten tilitysten ja niihin liittyvien toimintakertomusten hyväksyminen / EL-H -
8 Opetuslautakunnan alaisen toiminnan määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2017 talousarvioon/EL-H -
9 Korson koulun lakkauttaminen sekä Leppäkorven yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2021 alkaen sekä lakkautuksen vaikutus kouluverkkoon ja koulutilojen käytön tehostamiseen Korson suuralueella / IK -
10 Länsimäen ja Rajakylän koulujen vuosiluokkamuutokset / IK 4 kpl
11 Montessoripainotteisen opetuksen oppilaaksiottoperusteet vuosiluokilla 1 – 6 / IK -
12 Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat, oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijamäärä vuonna 2018 / MV -
13 Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrät syksylle 2018/MV -
14 Jokiniemen yhtenäiskoulun ja päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen /ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7 ja 9-13 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen §:t 15 ja 16 -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 8 ja 14 -