Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 4.12.2017, Pöytäkirja 4.12.2017 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen 2017/EL-H 1 kpl
8 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2018–2019 / SA-V 1 kpl
9 Luokanopettajien virkojen perustaminen perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2018 alkaen / IK -
10 Perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2018 alkaen/ IK -
11 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma 1.1.2018 alkaen/ MV 1 kpl
12 Valintakriteerit lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän mukaisiin opintoihin/MV -
13 Vantaan ammattiopisto Variassa järjestettävät pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet / MV -
14 Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen lehtorin viran aineyhdistelmän (vakanssi 802086) muuttaminen 1.8.2018 alkaen/ MV -
15 Päiväkotitilojen tarve ja hankinta johtuen varhaiskasvatusoikeuden 1.8.2018 muutoksesta /ETN 1 kpl
16 Pakkalan paviljonkikoulun tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN 1 kpl
17 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen tarveselvityksen hyväksyminen / ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7–14 -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 15–17 -