Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 29.1.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 29.01.2018 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista / HP 3 kpl
7 Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2018 / TLA 1 kpl
8 Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / TLA 1 kpl
9 Asemakaavamuutos 002261, ja tonttijako sekä tonttijaon muutos 60 Hiekkaharju / Kulleropuisto / TLA 3 kpl
10 Asemakaavamuutos 002350 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 17. Martinlaakso / Voimalantie 5 - 6 / TLA 4 kpl
11 Asemakaavamuutos 002345 sekä tonttijaon muutos, 13.Vapaala / Vapaalantie 2-4 / TLA 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002360 ja tonttijako, 11. Hämevaara / Koivuvaaranpuisto / TLA 1 kpl
13 Maa-alueen vuokraaminen HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle vesihuollon ja siihen liittyvien toimintojen tarpeisiin (Hiekkaharjun uusi vesitorni) sekä Hiekkaharjun vanhaan vesitorniin kohdistuvan maanvuokrasopimuksen purkaminen / AK 2 kpl
14 Tontin 94205/3 myyminen Hakunilasta / Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond / Asunto Oy Vantaan Karpalo/ YIT Rakennus Oy / AK 2 kpl
15 Tonttivarauksen jatko Vantaan kaupungin Piispankylän kaupunginosan korttelin 21128 tonttiin 7 / Saba Fresh Cuts Oy ja SRV Rakennus Oy / AK 1 kpl
16 Hakemus tontin 40417/13 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / AK -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -