Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 12.2.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 12.02.2018 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö / Yhdyskuntateknisten palveluiden valmiussuunnitelma 2017 / HP -
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaus 2017 / HP 2 kpl
8 Asemakaavamuutos 002261, ja tonttijako sekä tonttijaon muutos 60 Hiekkaharju / Kulleropuisto / TLA 3 kpl
9 Asemakaavamuutos 002305 ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Virtakuja / TLA 1 kpl
10 Asemakaavan muutos 002311, 64 Kuninkaala, 66 Hakkila, 93 Vaarala, 94 Hakunila, 96 Itä-Hakkila, 97 Kuninkaanmäki 3 kpl
11 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Asunto Oy Vantaan Myyrinmutka / asemakaavamuutos nro 002305 / AK 2 kpl
12 Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Myyrmäen Huolto Oy / asemakaavamuutos nro 002305 / AK 2 kpl
13 Tuottajamuotoisten asuntotonttien ja erityispalvelutonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen / AK 2 kpl
14 Erillispientalotonttien tonttihaut vuonna 2018 / AK 5 kpl
15 Tontin 40442/7 myyminen Asunto Oy Ylästön Kotipihalle / Sievitalo Oy / AK 1 kpl
16 Tontin 1 myyntipäätöksen ja tontin 3 varauksen jatkaminen Myllymäen kaupunginosan korttelista 25098 / Kiinteistö Oy Härkähaankuja / AK 2 kpl
17 Koivukylässä sijaitsevan tontin 70115/1 varaaminen Mediset Hoivarakentajat Oy:lle yksityisen päiväkodin toteuttamista varten / AK 1 kpl
18 Kivistöstä LPA-tontin 23152/2 luovutus määräosin / AK 1 kpl
19 Leinelän tontteja 70112/1 ja 2 koskevan varauspäätöksen kumoaminen ja tonttien 70112/1 ja 2 varaaminen / Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -