Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 19.3.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 19.03.2018 (J, A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Oikaisuvaatimukset poikkeamislupapäätökseen 68-56-17-POP/ §73 /10.11.2017 / 68 Koivuhaka / Päivänkakkarantie 2 / HP 6 kpl
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen ja muu kokousmenettely / HP -
8 Asemakaavan muutos 002295 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 70 Koivukylä / Asolanväylä 48-50 / TLA 3 kpl
9 Asemakaavamuutos 002328 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 18. Vantaanlaakso / Vaisala / TLA 2 kpl
10 Asemakaavamuutos 002320 sekä tonttijako, 18. Vantaanlaakso / Vantaanlaaksontie 34 / TLA 4 kpl
11 Asemakaavan muutos nro 002334, 23.Kivistö / Paasitie 7b / TLA 3 kpl
12 Asemakaavamuutos 002120 ja tonttijako / 13 Vapaala / Vapaalantie 10 / TLA -
13 Asemakaavan muutos 002275 ja tonttijako, 13. Vapaala / Raspitie ja Vuolutie / TLA -
14 Asemakaavan muutos 002359 ja tonttijako 11. Hämevaara / Vipupuisto / TLA 1 kpl
15 Uusimaa-kaava 2050 / Vantaan kaupungin lausunto valmisteluaineistosta / TLA 3 kpl
16 Veromiehen verkot 052700 / TLA 1 kpl
17 Asemakaavamuutosluonnos (selvitys) nro 052500, 52. Veromies / AUB-alue / TLA 2 kpl
18 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus / Asolantien Liikekiinteistö Oy / Asemakaavan muutos nro 002295, Koivukylä / AK 1 kpl
19 Maankäyttösopimuksen muutos / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalojen luovutuksesta ja C. Esisopimus osakkeiden kaupasta / Kiinteistö Oy Vantaan Konepaja / Lehto Group Oyj / Asemakaavan muutos nro 002266 / AK 3 kpl
20 Toimitilarakennusten korttelin 52131 tontin 11 myynti Veromiehen kaupunginosassa / Koy Robert Huberintie 16 / AK 1 kpl
21 Kaivokselan tontteja 16206/6 ja 8 koskevan rakentamisvelvoitteen jatkaminen ja toteuttamissopimuksen muuttaminen / Bonava Suomi Oy / AK -
22 Turvakodin tontinluovutuskilpailun voittajan valinta ja tontin 72119/1 varaus / Suomen Hoivatilat Oyj / AK 1 kpl
23 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Asolassa / DNA Oyj / AK 3 kpl
24 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Matarissa / Elisa Oyj / AK 3 kpl
25 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Korsossa / Elisa Oyj / AK 3 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -