Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 16.4.2018 17:00
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Resurssiviisauden tiekartta / Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.4.2018 / HP 1 kpl
7 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta / Bastukärr, Sipoo / TLA 2 kpl
8 Myyrmäen kaavarunko 014400 / 15 Myyrmäki / TLA 1 kpl
9 Asemakaavan muutos 002313 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi / Kolmiotontti / TLA 1 kpl
10 Asemakaavamuutos 002350 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 17. Martinlaakso / Voimalantie 5 - 6 / TLA 3 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavan muutos 231900 ja tonttijako, 23 Kivistö / Puu-Kivistö / TLA 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002360 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Koivuvaaranpuisto / TLA 3 kpl
13 Asemakaavamuutos nro 002120 ja tonttijako, 13 Vapaala / Vapaalantie 10 / TLA 4 kpl
14 Asemakaavamuutos 002345 sekä tonttijaon muutos, 13. Vapaala / Vapaalantie 2-4 / TLA 3 kpl
15 Asemakaavan muutos 002275 ja tonttijako, 13 Vapaala / Raspitie ja Vuolutie / TLA 2 kpl
16 Asemakaavamuutos 002383 ja tonttijako, 13 Vapaala, Talttapuisto / TLA 1 kpl
17 Asemakaavan muutos 002384 sekä tonttijako ja tonttijaonmuutos, 13 Vapaala, Uurrepuisto / TLA 1 kpl
18 Asemakaavamuutos 002385 ja tonttijako, 13 Vapaala, Vuolupuisto / TLA 1 kpl
19 Asemakaavamuutos 002386 ja tonttijako, 13 Vapaala, Naulapuisto / TLA 1 kpl
20 Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset / AK 2 kpl
21 Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta Jokiniemessä / Kiinteistö Oy Vantaan Väritehtaankatu 8, Spoki 0y / asemakaavan muutos nro 002313 / AK 1 kpl
22 Esisopimus määräalojen kaupasta / Tuleva tontti 92-17-105-12/ Asemakaavan muutos 002350 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos / Murata Electronics Oy / AK 2 kpl
23 Maa-alueen vuokraaminen KoiPS Tekonurmi Oy:lle tekonurmikentän rakentamista ja ylläpitoa varten, Havukoski / AK 3 kpl
24 Tonttien 70112/1 ja 2 myyminen Leinelästä / Asunto Oy Vantaan Metsänhenki/ Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy / AK 1 kpl
25 Tontin 23131/7 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2 alueelta Asunto Oy Vantaan Aurinkokvartsille / YIT Rakennus Oy / AK 1 kpl
26 Kivistöstä LPA-tontin 23196/4 luovutus määräosin / AK 1 kpl
27 Vuokrasopimuksen tarkistaminen 92-82-11-15 Mikkola / AK 1 kpl
28 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen varastoalueeksi Kuninkaanmäessä / Kivikonserni Oy / AK 2 kpl
29 Hakemus rakentamisvelvoitteen pidentämiselle ja Ojangon pientalotontin 92103/6 takaisin ostamisesta / AK -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemaavan muutosta koskevassa asiassa -