Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 16.4.2018, Pöytäkirja 16.4.2018 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 16.04.2018 (A)
§ Otsikko Liitteet
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Lausunto ympäristölautakunnalle resurssiviisauden tiekartan luonnoksesta /EL-H 1 kpl
8 Lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä/ EL-H -
9 Muutos Simonkallion koulun opetussuunnitelmaan / IK 1 kpl
10 Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta perittävien maksujen perusteet 1.8.2018/ MV -
11 Toimistosihteereiden (8) virkasuhteisten vakanssien nimikkeiden ja kelpoisuusehtojen muutos 1.5.2018 alkaen /SA-V -
12 Päiväkodin johtajien virkojen perustaminen varhaiskasvatuksen tulosalueelle 1.5.2018 alkaen/ SA-V -
13 Varhaiskasvatuksen ruotsinkielisen kielikylpyryhmän perustaminen Kartanonkosken päiväkotiin 1.8.2018 alkaen/SA-V -
14 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan uudistaminen 1.8.2018 alkaen/SA-V 1 kpl
15 Varhaiskasvatuksen kiireellisten paviljonkien käyttöönotto / ETN 3 kpl
16 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 9-14 -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 7, 8 ja 15 -