Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 14.5.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 14.05.2018 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1 / 2018 / HP 4 kpl
7 Pysäköinnin mitoitusohjeen päivittäminen / TLA 1 kpl
8 Oikaisuvaatimus poikkeamislupapäätökseen 94-0023-18-POP / §17 / 28.3.2018 / 94 Hakunila / Kannuskuja 6 / HP 6 kpl
9 Vantaan kaupungin lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta / TLA 3 kpl
10 Asemakaavamuutos 002254, 61 Tikkurila / Tikkurilan kirkon kortteli / TLA 2 kpl
11 Maankäyttösopimus, kiinteistökaupan esisopimus ja esisopimus kiinteistöjen vaihdosta / Vantaan seurakuntayhtymä, NREP / Asemakaavamuutos nro 002254, 61 Tikkurila / AK 1 kpl
12 Asemakaavamuutos 002340 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Raudikkokuja / TLA 1 kpl
13 Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Sato Oyj / Asemakaavamuutos nro 002340 / AK 4 kpl
14 Asemakaava ja asemakaavamuutos 741700, 74 Havukoski / Piippilakki / TLA 1 kpl
15 Asemakaavan muutos 002365, 61 Tikkurila / Kielotie 13 / TLA 1 kpl
16 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016-2019 (MAL-sopimus) seuranta / HP 1 kpl
17 Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu / HP 1 kpl
18 Vuokrattujen pientalotonttien tarjoaminen vuokraoikeuden haltijoiden lunastettavaksi vuosina 2018 ja 2019 / AK -
19 Vuokrattujen tuottajamuotoisten asuntotonttien vuokrasopimusten uusimisen periaatteet / AK -
20 Kaivokselan tontteja 16206/6 ja 8 koskevan rakentamisvelvoitteen jatkaminen ja toteuttamissopimuksen muuttaminen / Bonava Suomi Oy / AK 1 kpl
21 Tonttien 23195/1, 8 ja 9 myynti Kivistön kaupunkikeskus 1 alueelta Asunto Oy Vantaan Topaasikuja 11:lle, Asunto Oy Vantaan Magmalle ja Asunto Oy Vantaan Plutonille c/o Bonava Suomi Oy / AK 6 kpl
22 Teollisuustontin myyminen 92-41-262-1 Viinikkala / AK 2 kpl
23 Tontin 12010/15 myyminen As. Oy Vantaan Vaahterakummulle / Skanska Talonrakennus Oy / AK 1 kpl
24 Tontin 51224/7 myyminen As Oy Vantaan Juhlatie 6:lle / Rakennus P.Lehmonen Oy / AK 1 kpl
25 Tarjouskilpailun järjestäminen Vantaan kaupungin omistamista Lopen kunnassa sijaitsevista kolmesta erillispientalotontista ja kolmesta loma-asuntotontista / AK 1 kpl
26 Maa-alueen vuokraaminen KoiPS Tekonurmi Oy:lle tekonurmikentän rakentamista ja ylläpitoa varten, Havukoski 3 kpl
27 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Vaaralassa / Elisa Oyj / AK 2 kpl
28 Maa-alueen vuokraaminen matkaviestintukiasemalle Ilolassa / Telia Finland Oyj / AK 3 kpl
29 Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset / AK 2 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -