Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 11.6.2018, Pöytäkirja 11.6.2018 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 11.06.2018 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2018/ E-LH 1 kpl
8 Osaamispalveluesimiesten virkojen perustaminen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueelle 1.8.2018 alkaen /MV -
9 Muutos perusopetuksen lisäopetuksen aloituspaikkamäärään syksyllä 2018 ja aloituspaikkamäärä syksylle 2019/MV -
10 Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien päivitys / MV 2 kpl
11 Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2018 alkaen/ MV 1 kpl
12 Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ja oppisopi-muskoulutuksena toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2019/ MV -
13 Vantaan kansainvälisen koulun, Kaivokselan koulun ja Rekolanmäen koulun
englanninkielisten luokkien oppilaaksi ottamisen perusteet 1.8.2018 alkaen / IK
-
14 Päätös oikaisuvaatimukseen palkattomasta virkavapaasta/ IK -
15 Päätös oikaisuvaatimukseen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin vakinaisen viran täyttämistä koskevasta päätöksestä/ IK -
17 Martintuvan päiväkodin lakkauttaminen/ SA-V -
18 Muutos suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkoihin lukuvuodelle 2018–2019 / SA-V 1 kpl
19 Selvitys yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelistä/ SA-V -
20 Hämeenkylän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN 1 kpl
21 Veturin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / ETN 1 kpl
22 Sivistystoimen lausunto Asemakaava ja asemakaavan muutos 231900 / 23. Kivistö / Puu-Kivistö /ETN 1 kpl
23 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7–13 ja 17–18 -
Muutoksenhakuohje 2/ Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen §.t 14–16 -
Muutoksenhakuohje 7/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto 20–22 -