Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 10.9.2018 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 10.09.2018 17:00 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / HP 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2022 / HP 1 kpl
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 2 / 2018 / HP 4 kpl
8 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan selvitys Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2017, kaupunkisuunnittelulautakunta / HP 2 kpl
9 Kehittämispäällikön viran (vakanssi 000520) nimikkeen muuttaminen ja kelpoisuusehdon vahvistaminen / HP -
10 Hyväksymisen puoltaminen/Östersundomin yhteinen yleiskaava YK0035 / HP 6 kpl
11 Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajien valinta / HP 2 kpl
12 Asemakaava ja asemakaavan muutos 231900 sekä tonttijako, 23 Kivistö / Puu-Kivistö /TLA 2 kpl
13 Asemakaavamuutos 002340 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Raudikkokuja / TLA 2 kpl
14 Asemakaavan muutos 002400, 15 Myyrmäki / Myyrmäen asemanseudun korttelit / TLA -
15 Asemakaavan muutos 002387 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 14 Varisto / Varistontie 2 / TLA 2 kpl
16 Hakemus tontin 51226/4 rakennustöiden aloittamisen siirtämiseksi / AK -
17 Koivuhaasta tontin 68161/3 myynti / Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto / Asunto Oy Vantaan Kukonaskel / Bonava Suomi Oy / AK 1 kpl
18 Teollisuustontin 92-25-97-5 myyminen Vehkalasta/JHM-Invest Group / AK 2 kpl
19 Teollisuustontin myyminen 92-41-262-1 Viinikkalasta / AK -
20 Nikinmäen tontin 86167/6 varaaminen Sievitalo Oy:lle / AK 1 kpl
21 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle päätökseen hylätä hakemus rakentamisvelvoitteen pidentämisestä ja Ojangon tontin 92103/6 takaisin ostamista koskevaan valitukseen / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa -
Muutoksenhakuohje 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 6. Valitusosoitus poikkeamispäätökseen -
Muutoksenhakuohje 7. Hallintovalitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -