Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 10.12.2018, Pöytäkirja 10.12.2018 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 10.12.2018 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2018 / EL-H 1 kpl
8 Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijaksi ottamisen perusteet jatkuvassa haussa/MV -
9 Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2019 alkaen / MV -
10 Perustaitoseulojen käyttö suomenkielisessä perusopetuksessa 1.8.2019 alkaen / IK -
11 Apulaisrehtorin ja opettajien virkojen perustaminen perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2019 alkaen / IK -
12 Perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2019 alkaen / IK -
13 Suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksioton perusteiden muuttaminen suppeamman kaksikielisen esiopetuksen osalta 1.1.2019 alkaen / SA-V 1 kpl
14 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2019–2020/SA-V 1 kpl
15 Uomarinteen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen/ETN 1 kpl
16 Ruusupuun päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen / ETN 1 kpl
17 Kivistön kaupunkikeskuksen monikäyttöiset kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilat sekä avoin päiväkoti -tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7-14 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 15-17 -