Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 21.1.2019, Pöytäkirja 21.1.2019 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 21.01.2019 (A)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Opetuslautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019/EL-H 16 kpl
8 Opiskelijan oikeusturvatoimielimen jäsenten nimeäminen/ EL-H -
9 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2019 / EL-H 1 kpl
10 Opinto-ohjauksen lehtorien virkojen perustaminen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueelle 1.8.2019 alkaen / MV -
11 Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2019–2020 / IK 1 kpl
12 Lisäys Vantaan kansainvälisen koulun opetussuunnitelmaan / IK 1 kpl
13 Päiväkodin johtajien virkojen perustaminen varhaiskasvatuksen tulosalueelle 1.2.2019 alkaen / SA-V -
14 Ruusuvuoren koulu, tilamuutokset, hankesuunnitelman ja tavoitehinnan hyväksyminen /ETN 1 kpl
15 Sivistystoimen lausunto – Asemakaava ja asemakaavamuutosehdotus nro 251200 sekä tonttijako, 25 Myllymäki / Vehkalan länsipuoli 1 / ETN 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7–13 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 14–15 -