Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 11.3.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 11.03.2019 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaus 2018 / HP 1 kpl
7 Kaupunkisuunnittelulautakunnan opintomatka 2.5. - 3.5.2019 / HP 1 kpl
8 Vantaan asukasbarometrin alustavat tulokset / TLA -
9 Myyrmäen kaavarunko 014400 / 15 Myyrmäki / TLA 4 kpl
10 Asemakaavamuutos 002397 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 40 Ylästö / Ansatie 1 / TLA 2 kpl
11 Asemakaava ja asemakaavan muutos 412000 ja tonttijako, 41 Viinikkala / Katriinantie 3 / TLA 2 kpl
12 Esisopimus kiinteistön kaupasta ja esisopimus maanvuokrasta / Vehkalan aseman länsipuoli / Lemiro Oy Ab / AK 4 kpl
13 Hakunilan tontin 94205/4 ostoajankohdan pidentäminen/ YIT Suomi Oy / AK 1 kpl
14 Maa-alueen uudelleen vuokraaminen kiinteistöistä 92-418-7-148 ja 92-418-7-155 Kiilassa / Formula Karting Centres International (Finland) Oy / AK 2 kpl
15 Tonttien 23139/1 ja 2 varaaminen Puu-Kivistöstä osaomistusasunnoille ja asunto-osuuskunnalle / Lakea ja Village Co-Living / AK 1 kpl
16 Tilan 92-404-1-606 Viksberg ostaminen Vierumäen kaupunginosasta / Yksityinen maanomistaja / AK 1 kpl
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -