Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta, Pöytäkirja 1.4.2019 17:00
Kooste (PDF) » Kaupunkisuunnittelulautakunta pöytäkirja 01.04.2019 17:00 (A, J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HP -
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HP -
3 Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HP -
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat / TLA 1 kpl
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HP -
6 052400 Aviapolis Core -Viitesuunnitelma - Aviapoliksen aseman seudulle työpaikkoja, asumista ja palveluita, 52 Veromies, 53 Lentokenttä / TLA 1 kpl
7 Asemakaavan muutos 002352 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Kielotie 15 / TLA 1 kpl
8 Maankäyttösopimus (A) ja Esisopimus määräalan luovutuksesta (B) / Senaatti-kiinteistöt / Asemakaavan muutos nro 002352 Kielotie 15, 61 Tikkurila / AK 4 kpl
9 Asemakaavan muutos 002365, 61 Tikkurila / Kielotie 13 / TLA 1 kpl
10 Asemakaavan muutos 002369, 63 Viertola/ Peltolantie 9 / TLA 2 kpl
11 Asemakaavan muutos 002182, 72 Asola / Ojalehdonkuja 2 / TLA 3 kpl
12 Maankäyttösopimuksen muutos / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan myynnistä / Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 152400 / Louhelan Huolto Oy /AK 3 kpl
13 Maankäyttösopimuksen muutos / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 152400 / Asunto Oy Kaarenhaltia/AK 2 kpl
14 Hakunilan tontin 94205/4 ostoajankohdan pidentäminen/ YIT Suomi Oy / AK 1 kpl
15 Leinelän kerrostalotonttien 70110/8, 9 ja 70111/10 tontinluovutuskilpailun ratkaiseminen / AK 3 kpl
16 Tontin 23131/8 myynti Kivistön keskusta-asuminen 2 alueelta Asunto Oy Vantaan Aventuriinille / YIT Suomi Oy / AK 1 kpl
17 Myyrmäen keskustan kortteleiden 15403, 15406 ja 15422 varausaikojen jatkaminen / Hartela Etelä-Suomi Oy, Lumo Kodit Oy, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr ja Asoasunnot Uusimaa Oy / AK 2 kpl
18 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ylimääräisen kokouksen järjestäminen / HP -
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus -
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen -
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto -
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus -
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa -
Muutoksenhakuohje 6. Valitus poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa -