Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Opetuslautakunta Opetuslautakunta 15.4.2019, Pöytäkirja 15.4.2019 17:00
Kooste (PDF) » Opetuslautakunta pöytäkirja 15.04.2019 (J)
§ Otsikko Liitteet
Pöytäkirjan kansilehti -
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ EL-H -
2 Työjärjestyksen hyväksyminen/ EL-H -
3 Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat/ EL-H -
4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/ EL-H -
5 Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/ EL-H -
6 Tiedoksi merkittävät asiat/ EL-H -
7 Vantaan luontokoulun toimintaan vuodelle 2018 myönnetyn avustuksen tilityksen
hyväksyminen / EL-H
1 kpl
8 Opiskelijan oikeusturvatoimielimen jäsenten nimeäminen/ EL-H -
9 Yksityisen varhaiskasvatuksen laadun valvonta Vantaalla/ EL-H 3 kpl
10 Muutos Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2019 alkaen, joustava perusopetus/IK 1 kpl
11 Muutos kaupunkitasoiseen opetussuunnitelmaan ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin koskien ruotsin kielen kielikylpyopetusta ja tuntijakoa 1.8.2019 alkaen / IK 2 kpl
12 Päiväkoti Harmotien toiminnan lakkauttaminen ja siirtäminen Kannuskujan toimintayksikön muihin työpisteisiin/ S-AV -
13 Ryhmäperhepäiväkoti Okariinan lakkauttaminen/S-AV -
14 Ryhmäperhepäiväkotien Pikkuponi ja Saturatsu lakkauttaminen/ SA-V -
15 Sivistystoimen lausunto - Vantaan yleiskaava 2020 luonnos (YK0048) /ETN 1 kpl
16 Puhdastila, tilojen järjestäminen sisäilmasta sairastuneille /ETN -
Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7-8 ja 10-15 -
Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 9 ja 16 -